Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1812035

Dzisiaj jest: Sobota
30 Maja 2020
Imieniny obchodzą
Andonik, Feliks, Ferdynand, Joanna,
Sulimir

Do końca roku zostało 216 dni.
Zodiak: Bliźnięta

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola specjalnego,

którzy z racji stanu zdrowie w sposób szczególny narażeni są na wszelkie infekcje i zakażenia,

wobec braku przesłanek organizacyjno-życiowych rodziców dzieci przedszkolnych informuję,

iż Przedszkole Specjalne w SOSzW w Międzychodzie do 24 maja 2020 r. nadal funkcjonować będzie w sposób zdalny,

świadcząc wychowankom i ich rodzicom wszelką pomoc i wsparcie koordynując wszelkie zajęcia w trybie pracy na odległość.

Warsztaty z rysowania pastelami

Jesienna deszczowa aura niezbyt sprzyja plenerowi, ale ze skarbw znalezionych podczas spaceru mo?na stworzy? pi?kn? jesienna kompozycj?. Agnieszka, Hania, Daria, Grzesiu, Szymon i Piotrek brali udzia? w warsztatach rysowania pastelami martwej natury, ktra przedstawia?a jesienn? kompozycj? z li?ci kasztanw i jab?ek - skarbw znalezionych na spacerze...

Więcej…

?w?to Latawca 2016

Dnia 18 pa?dziernika na stadionie MOSiR odby?o si? ?wi?to Latawca, ktrego organizatorem jest CAK, a pomys?odawc? projektu pan Robert Buchert. W imprezie bra?y udzia? dzieci i m?odzie? z mi?dzychodzkich przedszkoli i szk?. Liczn? grup? stanowili uczniowie z naszej szko?y. Ka?dy zaprezentowa? lot swojego latawca, ktre wcze?niej by?y wykonane podczas warsztatw w szkole. Naj?adniejsze latawce zosta?y nagrodzone. Gratulujemy!

Więcej…

Czytanie ksi??ek rozwija wyobra?ni? ? spotkania w Bibliotece Publicznej.

05 pa?dziernika udali?my si? z klas? II,III, 1/2A do Biblioteki Publicznej na lekcj? czytania i s?uchania opowie?ci o Kubusiu Puchatku. Rozmawiali?my o przyja?ni i pomocy innym. Dzieci wys?ucha?y tekstu opowiadania i ch?tnie dzieli?y si? swoimi spostrze?eniami na temat zachowania bohaterw. Zachwyca?y si? makiet? Stumilowego lasu i jego mieszka?cw. Ch?tnie b?dziemy powtarza? te spotkania w ka?dy czwartek.

SREBRNO - Z?OTA KAMIONNA!!!

Jad?c na prze?ajowe biegi Powsta?cw Wielkopolskich do Kamionny, nie przypuszcza?em nic innego jak tylko dobr? zabaw? i zdrow? rywalizacj?, a tu .......... masz babo placek!!! Zabawa by?a przednia, to fakt, lecz kr??kw w kolorze z?otym i srebrnym nigdy w ?yciu bym si? nie spodziewa?!!!...

Więcej…

Pyra w SP

30.09.2016r. samorz?d uczniowski szko?y podstawowej zorganizowa? Dzie? Pyry. Na boisku odby?y si? zawody sportowe z ziemniakiem w roli g?wnej, a na zako?czenie dzieci wykona?y prace plastyczne z ziemniaczanych piecz?tek.

Jesienne spotkanie w Drzewcach

W czwartek 29.09.16r. m?odsze dzieci szko?y podstawowej i klasy realidacyjno-wychowawczej spotka?y si? na pikniku z okazji powitania jesieni w Drzewcach. W wyprawie do lasu towarzyszyli nam rodzice, opiekunowie i rodze?stwo. Zabawa by?a udana, bo pogoda dopisa?a, humory te? jednak poszukiwania grzybw w lesie nie powiod?y si?, dlatego zebrali?my inne skarby do jesiennych dekoracji. Poznali?my nowe zespo?y klasowe w czasie spaceru, zabawy i degustacji kie?basek z grilla.

Więcej…

?wi?to Pieczonego Ziemniaka

27 wrze?nia wychowankowie internatu Specjalnego O?rodka Szkolno -Wychowawczego wyjechali wraz z wychowawcami do "Centrum Turystyki Rowerowej " w Mierzynie. Odby?y si? tam obchody "?wi?ta Pieczonego Ziemniaka". G?wn? atrakcj? by?o oczywi?cie sma?enie kie?bas i pieczenie ziemniakw w ognisku. Klimatyczne miejsce w otoczeniu pi?knych widokw sprawi?o, ?e panowa? wy?mienity nastrj. Szczeglne podzi?kowania za pomoc w organizacji pobytu kierujemy do Dyrektor Centrum Animacji Kultury Pani Natalii Czarneckiej ?

Krzysztof Maciaszczyk

CERiP Mniszki

Niezwykle intensywny dzie?. Dwa autobusy pe?ne dzieci i opiekunw dotar?y do Mniszek, gdzie zapoznali?my si? z zapominanymi zawodami i ?yciem naszych dziadkw oraz otaczaj?c? nas przyrod?. Wykonali?my rwnie? wspania?e pami?tkowe wozy i zjedli?my usma?on? na ognisku kie?bask?. Dzi?kujemy naszym przewodnikom za cierpliwo?? i ciekaw? lekcj? historii.

Flamaster- Olandia

14 wrze?nia na zaproszenie Fundacji, grupa taneczna Flamaster wybra?a si? do Olandii. Wraz z innymi szko?ami, na plenerowej scenie na ?wie?ym powietrzu, obejrzeli?my przedstawienie pt. "Piotru? i Wilk - Reinterpretacja". Do?wiadczyli?my ciekawych d?wi?kw muzyki, pi?knego ruchu i ta?ca - czyli wszystkiego co lubimy najbardziej. Dzi?kujemy Fundacji za zaproszenie i czekamy na kolejne spektakle.

14.09.2016 r. wyprawa nad Jezioro Kole?skie

Dzisiaj grupa ?mia?kw wyruszy?a na poszukiwanie skarbw. Mimo ?aru lej?cego si? z nieba dotarli?my do celu. Podziwiali?my faun? i flor? i mimo starannych poszukiwa? nie znale?li?my nic poza przygod? :). Zm?czeni, ale cali i zdrowi wrcili?my do domw. (ps. na jednym ze zdj?? wida? ?abk? znajd?cie j?)....

Warsztaty z tworzenia mebli z palet

Dzi?kujemy organizatorom z Cak Mi?dzychd za zaproszenie na warsztaty, ?wietnie si? bawili?my.

Rozpocz?cie roku szkolnego

....i nareszcie do szko?y, witamy w nowym roku szkolnym.....

W niedzielne popo?udnie wsplnie z kolegami i kole?ankami ze szko?y w ?owyniu ,wybrali?my si? skromn? reprezentacj? na mecz Lecha Pozna? z Ark? Gdynia. Mecze tych dru?yn nazywane s? meczami przyja?ni, poniewa? oba kluby na co dzie? sympatyzuj? ze sob?. Dla nas to spotkanie mia?o podwjny wymiar przyjacielski, dlatego, ?e z przyjaci?mi i kolegami z ?owynia pojechali?my na spotkanie "przyja?ni" do Poznania.

Więcej…

Tydzie? czytania dzieciom - BURMISTRZ


Tydzie? czytania ksi??ek w O?rodku rozpocz?? w tym roku burmistrz Mi?dzychodu - pan Krzysztof Wolny, ktry przeczyta? opowiadanie o Elmerze - s?oniu w kratk?.

Więcej…

W poszukiwaniu metematyki...

Od poczatku roku niektrzy uczniowie naszej szko?y brali udzia? w wycieczkach po okolicznych zak?adach pracy.Wycieczki te mia?y na celu zarwno poznanie niektrych zawodw jak i doszukiwanie si? w kazdym z nich matematyki.Czy uda?o nam si? "j?"znale?c??..Otz okaza?o si?,?e matematyka jest wsz?dzie!!!

Więcej…

Podchody matematyczno-przyrodnicze

24 05.2016 roku odby?y si? szkolne podchody matematyczno-przyrodnicze.Uczniowie klas gimnazjalnych , zawodowych i pp zostali podzieleni na cztery dru?yny,ktre by?y oznaczone kolorami.Przedstawiciele dru?yn losowali swj kolor,opiekunw i teczk?,w ktrej znajdowa?y si? wskazwki wyznaczaj?ce tras?.Na uczniw czeka?y po drodze zadania ukryte wok? jeziora.Miejsca gdzie znajdowa?y si? zadania by?y oznaczone chor?giewkami.

Więcej…

Strona 9 z 32

You are here