Witamy na stronie startowej
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Odsłon : 1812385

Dzisiaj jest: Sobota
30 Maja 2020
Imieniny obchodzą
Andonik, Feliks, Ferdynand, Joanna,
Sulimir

Do końca roku zostało 216 dni.
Zodiak: Bliźnięta

SEKRETARIAT - tel./fax 95748 3648

e-mail: kontakt@soszw.edu.pl

Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy

ul.?w.Jana Paw?a II 6b

64-400 Mi?dzychd

W trosce o bezpieczeństwo wychowanków przedszkola specjalnego,

którzy z racji stanu zdrowie w sposób szczególny narażeni są na wszelkie infekcje i zakażenia,

wobec braku przesłanek organizacyjno-życiowych rodziców dzieci przedszkolnych informuję,

iż Przedszkole Specjalne w SOSzW w Międzychodzie do 24 maja 2020 r. nadal funkcjonować będzie w sposób zdalny,

świadcząc wychowankom i ich rodzicom wszelką pomoc i wsparcie koordynując wszelkie zajęcia w trybie pracy na odległość.

Drzwi otwarte -15.11.2017

Zaj?cia otwarte wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wsplnie z rodzicami, ktrym bardzo dzi?kujemy za przybycie, bawili?my si? przy piosenkach logopedycznych, zabawach sensorycznych. Pobudzali?my zmys?y. Zapraszamy na nast?pne spotkania rodzicw z dzie?mi.

Więcej…

?wi?to Niepodleg?o?ci 2017

Uroczysty apel z okazji przypadaj?cej jutro 99 rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci. Uczniowie najm?odszych klas szko?y podstawowej pod opiek? pani Eli i pana Macieja przygotowali krtki program artystyczny i zach?cili wszystkich do wsplnego ?piewania pie?ni patriotycznych.

Więcej…

Chalin - kosmos - pieszo

Więcej…

Drzewce - jesie?

Korzystaj?c z urokw jesieni wybrali?my si? do lasu w okolice wsi Drzewce. Pi?kna pogoda pozwoli?a nam tym razem na d?ugi spacer po lesie w poszukiwaniu grzybw i dobrej przygody. Poznawali?my le?n? przyrod? i cieszyli?my si? z pi?knego s?o?ca. Potem czeka?y na nas kie?baski z grilla i ciep?a herbata. By?y rwnie? zabawy na powietrzu z chust? animacyjn? i kr?gle. To by?a udana wyprawa a dzieci zadowolone i nieco zm?czone.

Więcej…

Autorskie spotkanie Pola i jej przyjaciele

Dnia 12 wrze?nia odby?o si? autorskie spotkanie z Ma?gorzat? B?belczyk w Centrum Animiacji Kultury w Mi?dzychodzie Ma?gosia B?belczyk jest autorem projektu "Pola i jej przyjaciele, finansowanym przez Centrum Animacji Kultury w Mi?dzychodzie w ramach inicjatyw lokalnych w gminie Mi?dzychd. POLA I JEJ PRZYJACIELE to jej kolejna ksi??ka.

Więcej…

DEN 2017 - apel

Spotkanie z policjantem- nauka przechodzenia przez ulic?.

Więcej…

Wycieczka do kopalni "Wanda"

Uczniowie szko?y podstawowej, gimnazjum, szko?y bran?owej z opiekunami- pani? Asi?, panem Krzysiem, naszym dyrektorem, panem Rysiem i Tomkiem, wybrali si? do Puszczy Noteckiej na wycieczk?. Zwiedzali?my pozosta?o?ci po kopalni "Wanda" i podziwiali?my le?ne ost?py, o grzybach nie wspominaj?c.....Pogoda idealna, nastroje super...

Więcej…

Dzie? sportu 2017

Dzi? (4.10.2017) by? dzie? sportowy. Klasy rywalizowa?y w konkurencjach sprawno?ciowych,a po wysi?ku ognisko- kie?baski i g?wny punkt programu ziemniaki z ogniska.

Więcej…

Sprz?tanie ?wiata - wrzesie? 2017

15 wrze?nia w ramach Akcji Sprz?tania ?wiata pod has?em " Nie ma ?mieci, s? surowce" uczniowie SOSzW udali si? do Skupu Surowcw Wtrnych p. Szymona Kaczmarka. Naszych uczniw oprowadzi?a pani Joanna Kaczmarek. M?odzie? mog?a zobaczy? jak demontuje si? samochody, wycofane z eksploatacji, w profesjonalnej stacji demonta?u. Miejsce to wywo?a?o na uczniach du?e wra?enie. Dzieci otrzyma?y tez teczki z materia?ami informacyjnymi oraz sadzonk? drzewka. Uczniowie O?rodka porz?dkowali rwnie? teren wok? szko?y.

Więcej…

Rozpocz?cie roku szkolnego 2017/2018!

Rajd rowerowy Puszcza Notecka dobre s?siedztwo.

Pi?kny, s?oneczny poniedzia?ek- ostatni w tym roku szkolnym- uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej, z opiekunami, uczestniczyli w rajdzie rowerowym, zorganizowanym po raz pi?ty, przez Nadle?nictwo Mi?dzychd oraz Powiat Mi?dzychodzki. Przyjemna jazda w super towarzystwie.

Więcej…

FESTYN RODZINNY 2017

Druga cz??? super dnia.

Po Biegu, wszyscy mogli uczestniczy? w Festynie Rodzinnym, na ktrym by?o mnstwo atrakcji: grill, kawiarenka, popcorn, kosmetyczka, tatua?e, malowanie twarzy, gry, dmuchane zamki, wyst?py taneczne zespo?u Flamaster, wokalne, pchli targ, stanowisko artystyczne, loteria, trening z Fit Matk? Wariatk?. Dzi?ki jej relacjom internetowym by?a u nas ca?a Polska.

Bardzo dzi?kujemy wszystkim za obecno??.

Więcej…

II Bieg Integracyjny

By?o wspaniale.

By?o nas wielu, bardzo wielu. Uczniowie z rodzinami, go?cie - w?adze samorz?dowe, uczniowie szk? mi?dzychodzkich, ekipa Kr?? Kilometry, biegacze, olimpijczyk, pracownicy z rodzinami. By?a te? Wariatka - Fit Matka Wariatka.

By?a pogoda, dobry humor, wysi?ek, satysfakcja.

Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom, wsp?organizatorom, pomocnikom, sponsorom. Dzi?kujemy, ?e byli?cie z naszymi dzie?mi. Do zobaczenia za rok......????

Więcej…

FLAMASTER w Szamotu?ach

1 czerwca 2017r. Flamaster po raz kolejny wzi?? udzia? w Festiwalu Artystycznym Dzieci i M?odzie?y "Nasz ?wiat" w Szamotu?ach.

Więcej…

W klubie sportowym MMA DEVIL

2 czerwca uczniowie gimnazjum brali udzia? w zaj?ciach w klubie sportowym MMA DEVIL Fight Club pod has?em "Zamiast pali? papierosa chwy? za sztang? i ?wicz crossa". Trenerzy z klubu opowiedzieli nam o swojej pasji i treningach.

Więcej…

Strona 5 z 32

You are here