Etapy rozwoju mowy dziecka
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Etapy rozwoju mowy dziecka

Email Drukuj PDF

Mowa odgrywa wa?n?, je?li nie najwa?niejsz?, rol? w kontaktach mi?dzyludzkich. Prawid?owe kszta?towanie si? mowy i jej rozwj jest podstaw? do rozwoju osobowo?ci dziecka. Dziecko poznaje i przyswaja podstawowe warto?ci poprzez obserwacj?, na?ladownictwo, kszta?cenie oraz uwarunkowania spo?eczne, natomiast dzi?ki rozumieniu mowy i umiej?tno?ci mwienia, dziecko mo?e zaspokoi? swoje potrzeby psychiczne i fizyczne oraz wyrazi? swoje uczucia i spostrze?enia. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do obejrzenia prezentacji na temat rozwoju mowy dziecka. Dla niektrych b?dzie to przypomnienie, a dla niektrych usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu.

?ycz? mi?ego ogl?dania {#emotions_dlg.smile}!

Gosia Buchert-logopedaYou are here