Zasady wspomagania procesu rozwoju mowy - istotne wskazwki!
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Po wielu rozmowach z rodzicami najm?odszych dzieci oraz nauczycielami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pragn? Pa?stwu zaprezentowa? krtk? prezentacj? dotycz?c? ?Zasad wspomagania rozwoju mowy naszych maluchw?. Wszelkie czynno?ci maj?ce na celu stymulowanie rozwoju mowy, powinny mie? form? zabawy i by? przede wszystkim przyjemno?ci? dla dziecka. Nigdy nie zmuszajmy do mwienia, chwalmy natomiast za w?o?ony wysi?ek, starania, podejmowane prby, zw?aszcza je?li co? sprawia dziecku trudno??! W prezentacji zawarte s? informacje, o czym powinni?my pami?ta? i czego unika? w procesie stymulowania rozwoju mowy dzieci!

Mi?ego ogl?dania!

Gosia Buchert- logopedaYou are here