Uroczysta Wigilia w O?rodku
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Uroczysta Wigilia w O?rodku

Email Drukuj PDF

Dzisiaj odby?a si? w naszym O?rodku uroczysta wigilia, na ktr? przybyli zaproszeni go?cie- wicestarosta p. J. Schubert, kierownik wydzia?u o?wiaty p. D. Nowak, dyrektor PPP p. M.M. K?osowska, by?a dyrektor SOSzW p. M. ?o?, przedstawiciel Nadle?nictwa Mi?dzychd- p. J. Otter, przedstawiciel SD?- p. K. Chlebowska, dyrektor O?rodka p. K. Krzy?aniak, i wicedyrektor M. Matusiak, pracownicy i uczniowie szko?y.

Obejrzeli?my przedstawienie jase?kowe przygotowane przez klas? PP pod opiek? p. Asi i p. Magdy, grupa taneczna Flamaster zata?czy?a dla wszystkich, a orkiestra ekologiczna zagra?a ?wi?teczne utwory. Nie zabrak?o rwnie? podarkw i ?ycze? od Miko?aja, ktry przys?a? do naszej szko?y ma?ego pomocnika. W mi?ej atmosferze prze?amali?my si? op?atkiem i za?piewali?my kol?dy.

Dzi?kujemy za prezenty.

You are here