VII Spotkanie grup Kol?dniczych i Jase?kowych Mi?dzyrzecz
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

VII Spotkanie grup Kol?dniczych i Jase?kowych Mi?dzyrzecz

Email Drukuj PDF

Dnia 14.01.2016 roku sp?dzili?my mi?o czas w Specjalnym O?rodku Szkolno ? Wychowawczym w Mi?dzyrzeczu. Uczestniczyli?my w VII Przegl?dzie Grup Kol?dniczych i Jase?kowych. Wszystkie grupy, ktre przyjecha?y by?y profesjonalnie przygotowane i prezentowa?y bardzo wysoki poziom przedstawie?. Organizatorzy pocz?stowali nas ?niadaniem i obiadem, byli doskonale przygotowani na przyj?cie tak du?ej ilo?ci grup. Nasz O?rodek reprezentowa?a klasa PP z przedstawieniem jase?kowym pt ?Bogu na chwa???.

You are here