IV Noworoczne Spotkanie Teatralno-Muzyczne
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

IV Noworoczne Spotkanie Teatralno-Muzyczne

Email Drukuj PDF

Ju? po raz czwarty w naszym O?rodku odby?o si? Noworoczne Spotkanie Teatralno-Muzyczne, na ktre przyby?o prawie 100 go?ci.
W pi?tek 15 stycznia 2016 r. wyst?pi?y dzieci z Przedszkola nr 3 im. J.Brzechwy pod opiek? p. Danuty ?widerskiej, Szko?? Podstawow? nr 1 reprezentowa?a klasa III b z pani? Paulin? Wi?niewsk? ? Paw?owsk? i przedstawiciele Studia Ta?ca ?Stif? pod opiek? p. Iwony Firlej. Szko?? Podst. nr 2 natomiast Chrek Szkolny ??wiate?ka?, ktry prowadzi p. Krystian Dobkiewicz.

Nie zabrak?o naszych drogich emerytw z Klubu Z?oty Wiek i przyjaci? z ?DS. Na spotkaniu mo?na by?o wys?ucha? piosenek i pastora?ek o tematyce ?wi?tecznej tak?e w j.angielskim, zobaczy? ciekawy uk?ad taneczny do utworu Walc Coppelia- Dziewczynka o szklanych oczach I Halleujah AlexandraBurke. Jase?ka wykonali nasi najstarsi wychowankowie a inne dzieci przedstawi?y w?asn? interpretacj? piosenek ?wi?teczno-zimowych z wykorzystaniem instrumentw ekologicznych tj. nakr?tek, reklamwek i samodzielnie zrobionych grzechotek. Ciekawym zako?czeniem spotkania by? film nakr?cony przez podopiecznych ?DS pt. ? Z?ota kaczka?, ktry przygotowali sami wykorzystuj?c do scenografii skansen z CERiP w Mniszkach. W przerwie mo?na by?o pocz?stowa? si? kaw? i herbat? oraz sprbowa? ciasteczek, ktre piekli uczniowie szko?y zawodowej jak rwnie? zwiedzi? pomieszczenia i zaplecze dydaktyczne placwki. Nie zabrak?o te? pokazwzespo?u tanecznego Flamaster.
W tym noworocznym czasie spotka?y si? dzieci pe?nosprawne z niepe?nosprawnymi i mi?o sp?dzi?y czas dziel?c si? swoimi talentami muzycznymi, tanecznymi i aktorskimi, nie rywalizowali?my ze sob? a tylko wsp?dzia?ali?my, a na pami?tk? wszyscy uczestniczy zostali rwno nagrodzeni brawami, u?miechami i pi?knymi anio?kami z odrobin? cukierkw.

You are here