QUIZ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZY
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

QUIZ MATEMATYCZNO -PRZYRODNICZY

Email Drukuj PDF

?Bezpieczne zabawy zimowe?

Dnia 14.01.2016r odby? si? quiz matematyczno ?przyrodniczy dla uczniw szko?y podstawowej, gimnazjum oraz szko?y zawodowej. Celem prowadz?cych by?o przypomnienie i utrwalenie zachowania zasad bezpiecze?stwa podczas zbli?aj?cych si? ferii zimowych. Uczniowie mieli mo?liwo?? wykazania si? wiedz? teoretyczn? podczas rozwi?zywania krzy?wek, zagadek, rozsypanek wyrazowo-zdaniowych oraz umiej?tno?ciami fizycznymi podczas wykonywania konkurencji sportowo- zabawowych. Zadania dostosowane by?y do mo?liwo?ci uczniw. Wszystkie zespo?y by?y nagradzane s?odyczami, ktrymi podzielili si? zgodnie po zako?czonym quzie.

Nad przygotowaniem i przeprowadzeniem czuwa?y p. Magdalena Duszy?ska i p. A. Krzy?a?ska-Sta?ko.

You are here