WYCIECZKA DO LASU
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

WYCIECZKA DO LASU

Email Drukuj PDF

? Zimowe dokarmianie zwierz?t?

Dnia 8 lutego 2016r. uczniowie szko?y podstawowej oraz przedszkola wybrali si? do Szk?ki Le?nej w Mokrzcu. Na miejscu przywita?a nas p. M. Winkler-Jankowiak. Wsplnie udali?my si? do miejsca ?erowania dzikw, ktrym pozostawili?my przyniesiony pokarm- marchew, kapust?, jab?ka, suchy chleb. Nast?pnie odby?y si? zabawy w zwierz?ta zapadaj?ce w sen zimowy. Du?? atrakcj? by?o zbieranie szyszek i u?o?enie z nich postaci dzika. Pani Jankowiak przeprowadzi?a konkurencj? dotycz?c? rozpoznawania zwierz?t po ich tropach. Uczniowie byli bardzo zaanga?owani w zaj?cia. Spotkanie zako?czyli?my wsplna zabaw? ? Stary nied?wied? mocno ?pi?. Tym razem podczas pobytu towarzyszy? nam rudy kot, ktrego uczniowie nazwali ?Garfild?. Zm?czeni ale zadowoleni powrcili?my do szko?y.

Nad przebiegiem wycieczki czuwa?a organizator A. Krzy?a?ska-Sta?koYou are here