Warsztaty z linorytu
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Warsztaty z linorytu

Email Drukuj PDF

Klasa VI i V bra?a udzia? w warsztatach graficznych z linorytu, ktre odby?y si? w siedzibie Ko?a Plastykw Mi?dzychodzkich. Pokazow? lekcj? poprowadzi? mi?dzychodzki artysta pan Jerzy Gackowski. Linoryt- jest technik?, w ktrej wzr wycina si? w kawa?ku linoleum. Na powierzchni? linoleum nanosi si? rysunek, a p?niej wycina za pomoc? r?nego rodzaju d?utek. Dzieci mia?y mo?liwo?? sprbowania si? tworz?c w?asne wielkanocne grafiki...

Gotowe pracy odbijali na kartkach wykorzystuj?c farb? drukarsk?. Po wyci?ciu wzorw na p?ycie z linoleum, pokrywali farb? drukarsk? matryc? za pomoc? wa?ka, a nast?pnie odciskali na papierze, na ktrym widoczna by?a odbitka. Na zako?czenie uczniowie zabrali swoje prace na pami?tk?. Dzi?kujemy panu Gackowskiemu za mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w warsztatach.

You are here