Konkurs plastyczny Kraszanki, pisanki jajka malowane Zb?szy? 2016
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konkurs plastyczny Kraszanki, pisanki jajka malowane Zb?szy? 2016

Email Drukuj PDF

Adrian, Aneta, Hania, Damian Szymon i Grzesiu z klasy 3A gimnazjum uczestniczyli 17 marca w uroczystej gali wr?czenia nagrd w konkursie plastycznym "Kraszanki, pisanki, jajka malowane", ktra odby?a si? w Zb?szyniu. Celem konkursu by?o kultywowanie zwyczajw zwi?zanych ze ?wi?tami wielkanocnymi oraz rozwijanie aktywno?ci twrczej dzieci i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz integracja uczniw z placwek kszta?cenia specjalnego...

Na konkurs nades?ano 156 prac z r?nych szk? specjalnych i warsztatw terapii zaj?ciowej: SOSW w Zb?szyniu, ZSS w Wolsztynie, ZSS nr 112 w Poznaniu, ZSS nr 102 w Poznaniu, ZSS nr 103 w Poznaniu, SOSW w Mi?dzychodzie, SOSW w Mi?dzyrzeczu, WTZ w Rakoniewicach, WTZ w Gro?sku, WTZ w Wolsztynie, WTZ w Zb?szyniu, Gimnazjum w Nowym Tomy?lu, ZSS w Szamotu?ach, O?rodek Rewalidacyjno ? Edukacyjno - Wychowawczy w Sielinku, Zesp? Edukacyjny w Brjcach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pami?tkowe dyplomy. 21 prac zosta?o wyr?nionych, a ich autorzy otrzymali nagrody specjalne. Pozostali uczestnicy dostali upominki w postaci ramek do fotografii. Podczas przerwy uczniowie wraz z opiekunami otrzymali pocz?stunek. Wr?czenie nagrd u?wietni?y ta?ce w wykonaniu zespo?u ?Rego? Odby?y si? rwnie? warsztaty plastyczne, ktrych efektem warsztatw by? wielkanocny baranek z masy solnej.

You are here