?wiatowy Dzie? Zdrowia - CUKRZYCA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

?wiatowy Dzie? Zdrowia - CUKRZYCA

Email Drukuj PDF

?wiatowy Dzie? Zdrowia
7 kwietnia 2016
?CUKRZYCA?

W tym roku obchody ?wiatowego Dnia Zdrowia obejmowa?y dzia?ania maj?ce na celu promocj? wiedzy o cukrzycy: poszerzaniu wiedzy o tym, jak mo?na zminimalizowa? ryzyko wyst?pienia choroby, a tak?e o sposobach jej wykrywania i leczenia. W zwi?zku z tym wszyscy uczniowie oraz nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu po?wi?conym tej tematyce. Podstawowe wiadomo?ci o cukrzycy przybli?y?a nam piel?gniarka szkolna. Nast?pnie obejrzeli?my film edukacyjny propagowany przez Ministerstwo Zdrowia. Na podstawie informacji uczniowie odpowiadali na pytania, rozwi?zali quiz. Wszyscy otrzymali broszury, ulotki informacyjne. W klasach gimnazjalnych oraz w szkole zawodowej przeprowadzi?am lekcje poszerzaj?ce wiedze o cukrzycy. Dnia 7 kwietnia wszyscy nauczyciele otrzymali ulotk? ?10 zasad post?powania z dzieckiem chorym na cukrzyc? w szkole?. Zainteresowanym uczniom przygotowa?am i rozda?am przyk?adowe jad?ospisy cukrzyka.

A.Krzy?a?ska-Sta?ko

You are here