"Najpi?kniejsze palmy, pisanki i baranki"
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Najpi?kniejsze palmy, pisanki i baranki"

Email Drukuj PDF

8 kwietnia byli?my w muzeum regionalnym w Mi?dzychodzie na uroczystym wr?czeniu nagrd w konkursie plastycznym "Najpi?kniejsze palmy, pisanki i baranki" Otrzymali?my wspania?e dyplomy i nagrody. Lista laureatw i uczestnikw konkursu by?a bardzo d?uga. Uczestniczy?o bowiem wiele szk? i przedszkoli z powiatu mi?dzychodzkiego. Ka?dy z nas czu? si? wyr?niony, poniewa? wszystkie prace zaprezentowano na wystawie, ktr? mo?na by?o zwiedza?. Byli?my zaszczyceni, ?e mogli?my bra? udzia? w wielkanocnym konkursie. Dzi?kujemy muzeum za zorganizowanie konkursu i mi?e przyj?cie nas podczas gali.

You are here