"Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016"
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

"Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016"

Email Drukuj PDF

Dnia 18 kwietnia o godzinie 18.00 w Art Cafe przy Centrum Animacji Kultury odby?o si? Uroczyste Rozstrzygni?cie Powiatowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i M?odzie?y "Jubileusz Chrztu Polski 966 - 2016"...

Licznie przyby?ych laureatw konkursu wraz z opiekunami przywita?a Dyrektor Centrum Animacji Kultury - Natalia Czarnecka. Przewodnicz?cy jury Zbigniew Jakubowski zapozna? uczestnikw z zasadami konkursu oznajmiaj?c i? w sumie wp?yn??o 130 prac konkursowych. Nast?pnie wicestarosta J?drzej Schubert przybli?y? zgromadzonym tematyk? konkursow? w aspekcie historycznym. Uroczystego wr?czenia nagrd malarskich w czterech kategoriach dokona? Burmistrz Mi?dzychodu Krzysztof Wolny oraz Wicestarosta J?drzej Schubert.
W?rd zwyci?zcw znale?li si? rwnie? uczniowie naszej szko?y w V kategorii - Szko?y Specjalne:
I miejsce. K?oda Adrian
III miejsce Kami?ska Hania
Zwyci?skie prace konkursowe w ka?dej kategorii wiekowej po wystawie pokonkursowej w CAK zostan? przes?ane do organizatora Oglnopolskiego Konkursu Plastycznego o tej samej tematyce, gdzie b?d? mia?y szans? ?walczy?? o nast?pne nagrody i wyr?nienia. Spotkanie u?wietni? mini recital uzdolnionych solistw Studia Piosenki.

You are here