Warsztaty z garncarstwa w Kole Plastykw Mi?dzychodzkich
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

Dnia 26 kwietnia w siedzibie Ko?a Plastykw Mi?dzychodzkich odby?o si? drugie spotkanie warsztatowe, na ktrym uczniowie z klasy V i VI wykonywali naczynia gliniane na kole garncarskim. Histori? i technik? garncarstwa przybli?y?a dzieciom pani Gra?yna Nowak. Garncarstwo to jedno z najstarszych rzemios? znane od neolitu.

Jest to r?kodzielniczy wyrb ceramicznych naczy? i przedmiotw codziennego u?ytku. Rzemie?lnik zajmuj?cy si? garncarstwem to garncarz albo garncarka. Materia?em garncarskim jest glina. Glina powinna by? jednorodna, bez grudek i zanieczyszcze?. Warsztatem jest ?awa i ko?o garncarskie. Ko?o garncarskie to tarcza umieszczona na pionowej osi. Garncarz, siedz?c wygodnie na krze?le, nog? naciska na peda?, wprawiaj?c ko?o garncarskie w ruch obrotowy. Porcj? gliny ?wygniata si?? z wod? na ?awie (podobnie jak ciasto) i formuje w wa?ek. Z wa?ka garncarz odcina kawa?ek zwany ?klusem?, wielko?ci? odpowiedni do formowanego naczynia i przykleja go do grnej tarczy ko?a garncarskiego. Nast?pnie, ca?y czas obracaj?c ko?em, zwil?onymi w wodzie r?kami najpierw wyd?u?a i zaokr?gla bry?? gliny, po czym kciukami wygniata w ?rodku otwr i formuje dno naczynia. Operuj?c jedn? r?k? wewn?trz a drug? na zewn?trz garncarz ?wyci?ga? ?cianki naczynia w kszta?cie walca. Kolejny etap to modelowanie. Uformowane naczynie wyg?adza si? i ozdabia. Prac? ko?czy odci?cie gotowego naczynia drutem. Naczynie odstawia si? do powolnego suszenia. Po wyschni?ciu wstawia si? je do pieca garncarskiego i wypala przez kilkana?cie godzin w temperaturze oko?o 1000 C (temperatura oceniana jest na oko, na podstawie koloru p?omienia i stanu ?szkliwa?). Naczynia mog? by? pokrywane kolorow? glazur?. Istnieje te? glina ?samoutwardzalna? ktrej po wyschni?ciu nie trzeba wypala?.

Na zako?czenie ka?dy z uczestnikw otrzyma? w?asnor?cznie wykonane przez siebie naczynie. Uczestnikami warsztatu byli Zuzia Pucek, Maciej Napiera?a, Adrian Kintop, Adam Szymczak, Piotr Adamek, Ahmed Subhani, Maks Kuster . Bardzo dzi?kujemy pani Gra?ynie Nowak z Ko?a Mi?dzychodzkich Plastykw za pokazow? lekcj? z garncarstwa.

You are here