I Bieg Integracyjny - zaproszenie
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

I Bieg Integracyjny - zaproszenie

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy na I Bieg Integracyjny

03.06.2016r. (pi?tek) godzina 8.00 - chcieliby?my zorganizowa? bieg integracyjny dla dzieci z naszego O?rodka, rodzicw, uczniw szk? powiatu mi?dzychodzkiego, pasjonatw biegania oraz wszystkich ch?tnych osb. Celem biegu jest integracja osb niepe?nosprawnych z ich rwie?nikami - u?wiadomienie r?nych ogranicze? zwi?zanych z rozwojem psycho- fizycznym, z ktrymi spotykaj? si? uczniowie SOSzW w Mi?dzychodzie, ale rwnie? dostrzeganie podobie?stw, braku r?nic mi?dzy rwie?nikami. Uczestnicy podzieleni b?d? na dru?yny.

Ka?de dziecko z SOSzW w Mi?dzychodzie, ktre zg?osi si? do biegu, wylosuje swoj? dru?yn? (obligatoryjnie b?dzie w niej rodzic, je?eli zg?osi si? do biegu). Ka?da dru?yna b?dzie mia?a za zadanie pokona? przynajmniej jedno okr??enie jeziora Miejskiego w Mi?dzychodzie. Start- pla?a miejska w Mi?dzychodzie. Jest to bieg rekreacyjny, nie ?cigamy si?.

Start biegu 8.00. Prosimy o przybycie na najp?niej do 7.45 (SOSzW Mi?dzychd), aby zd??y? ze sprawami organizacyjnymi.
Po biegu zapraszamy na Festyn rodzinny- drzwi otwarte O?rodka (Mo?liwo?? obejrzenia O?rodka, uczestnictwo w grach, zabawach, konkursach oraz loterii. Grill i kawiarenka- odp?atnie).


Pozdrawiamy

organizatorzy Joanna Kunze, Tomasz Molik

You are here