Teatr Gorzw - "Wierszyki ? wybryki?
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Email Drukuj PDF

"Wierszyki ? wybryki? to tytu? przedstawienia teatralnego, ktry obejrzeli uczniowie naszej szko?y w ?rod?, 18 maja br. w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie. Jak co roku udzia? w wycieczce wzi?li rwnie? rodzice i rodze?stwo uczniw. Jeszcze przed przedstawieniem nasi podopieczni mogli wykaza? si? talentem aktorskim i odegra? role do tekstw wierszy wyg?aszanych przez aktork? teatru...

Nast?pnie zostali?my zaproszeni do obejrzenia przedstawienia, w ktrym aktorzy wspaniale zinterpretowali wiersze Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. By?o to kilkadziesi?t minut wspania?ej zabawy po??czonej z wsplna recytacja i gra na scenie. Po spektaklu udali?my si? na posi?ek do malowniczej restauracji, gdzie w ogrodzie mieli?my mo?liwo?? podziwia? pi?kne ro?liny ozdobne, ptactwo i zwierz?ta. Pe?ni wra?e? i pozytywnych prze?y?, z u?miechem na ustach wrcili?my do szko?y.

You are here