Warsztaty z rysowania pastelami
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Warsztaty z rysowania pastelami

Email Drukuj PDF

Jesienna deszczowa aura niezbyt sprzyja plenerowi, ale ze skarbw znalezionych podczas spaceru mo?na stworzy? pi?kn? jesienna kompozycj?. Agnieszka, Hania, Daria, Grzesiu, Szymon i Piotrek brali udzia? w warsztatach rysowania pastelami martwej natury, ktra przedstawia?a jesienn? kompozycj? z li?ci kasztanw i jab?ek - skarbw znalezionych na spacerze...

Malowanie pastelami jest technik? ch?tnie stosowan? przez artystw, gdy? daje mo?liwo?ci uzyskiwania r?nych efektw ? od prac zbli?onych do rysunku po obrazy zbli?one do malarstwa olejnego. Wszystko zale?y od rodzaju pasteli, a jest ich kilka. Zasadniczo wyr?niamy pastele suche (mi?kkie i twarde) oraz olejne. Pastel to narz?dzie rysunkowe w formie kolorowego sztyftu, kredki lub o?wka, s?u??ce do nanoszenia kolorowych pigmentw na pod?o?e. Suche pastele maj? form? mi?kkiej i do?? kruchej pa?eczki utworzonej z pigmentu malarskiego z dodatkiem kredy, glinki lub gipsu i spoiwa. Daj? kresk? mi?kk?, ?agodn?, ?atwo pyl?c? si? i odpadaj?c? od pod?o?a. Istota pos?ugiwania si? pastelami tkwi w ich ?cieraniu i wcieraniu w podobrazie. Malowid?a wykonane t? technik? maj? swoisty, specyficzny wyraz. Nasi m?odzi arty?ci wykonali t? technik? pi?kne jesienne prace. Warsztaty odby?y si? w Kole Mi?dzychodzkich Plastykw, a poprowadzi? je pan Jerzy Gackowski.

Serdecznie dzi?kujemy.

You are here