Klasa VII 18-22.05.20r.
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Klasa VII 18-22.05.20r.

Email Drukuj PDF

Zadania 18- 22.05.2020r.       HISTORIA Kl. VII

Zapisz temat i odpowiedz na pytania. Wykonaj ćwiczenia.

54.  Gospodarka II Rzeczypospolitej.

19.05.2020r.- wtorek,    (s. 245- 246)

 1. Problemy gospodarcze odrodzonej Polski.

Wymień problemy odrodzonego państwa.

Co było podstawą gospodarki państwa Polskiego?

Napisz jakie tereny wchodziły w skład:

Polski A - …………………………………………….

Polski B - …………………………………………….

 1. Reforma walutowa.

Celem reformy walutowej było zrównoważenie budżetu, przez zwiększenie dochodów skarbu państwa. W jaki sposób rząd Grabskiego to osiągnął?

Jaką walutę wprowadzono?

 1. Odbudowa gospodarcza.

Gdzie powstał nowy port i kto był odpowiedzialny za jego budowę?

Ćwiczenia 1, 3/110

Druga część-  20.05.2020r.- środa  (s. 246- 250)

 1. Nowe inwestycje przemysłowe.

Co zakładał plan 4 letni Eugeniusza Kwiatkowskiego?

 1. Reforma rolna.

Kiedy przeprowadzono reformę?

Jakie majątki podlegały parcelacji-podziałowi?

Ćwiczenia  4, 5/111

GEOGRAFIA

 

KL. VII

Zapisz temat i odpowiedz na pytania. Wykonaj ćwiczenia.

57 Wpływ zmian politycznych i gospodarczych po roku 1989 na strukturę zatrudnienia. (s. 184-186)

19- 20.05.2020r.-wtorek- środa

 1. Od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej.

Uzupełnij zdania:

Po II wojnie światowej w naszym kraju zaczęto wdrażać model …………………………………………………………………., opartej na własności ………………………… .

Rozwijano następujące działy przemysłu: ………………………………..

…………………………………………………………………………….

Po roku 1989 zmiany polityczne wpłynęły na zmiany w gospodarce. Zaczęła funkcjonować gospodarka ………………………………. .

 1. Konurbacja katowicka.

Jaki był skutek restrukturyzacji przemysłu?

 1. Aglomeracja łódzka.

Jaki przemysł rozwijał się w Łodzi?

 1. Zmiany struktury zatrudnienia.

Bankructwo zakładów przemysłowych spowodowało zmianę zatrudnienia ludności. Podkreśl dział, w którym ludność znalazła zatrudnienie a) przemysł, b) rolnictwo, c) usługi

Zeszyt ćwiczeń 1, 2/112

 

You are here