Klasa III zawodowa 25-29.05.20r.
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Klasa III zawodowa 25-29.05.20r.

Email Drukuj PDF

Zadania 26.05.2020r.

Zawodowa KL. III

31 Temat: Powtórzenie wiadomości.

Uzupełnij i naucz się.

EDUKACJA I PRACA W UE I POLSCE       klasa III Z

1. Wymień podstawowe prawa i obowiązki ucznia:                                                              8p.

a)…………………………………………………,

b) ……………………………………………………

c) ………………………………………………...,

d) ……………………………………………………

e) ………………………………………………...,

f) ……………………………………………………

g) ………………………………………………..,

h) ……………………………………………………

 

2. Wymień rodzaje studiów.    Ze względu na organizację studiów, dzielimy je na:          5p.

a) …………………………………..…………..,

b) ……………………………………………………..

Ze względu na organ prowadzący , studia dzielimy na:

a)     …………………………………….,

b)     …………………………………,

c)     …………………………..

 

3. Co zapewnia państwom członkowskim strefa Schengen?                                              2p.

…………………………………………………………………………………………………

 

4. Wymień kilka zasad bezpiecznego podróżowania.                                                         4p.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

5. Wyjaśnij skrót OHP.  …………………………………………………………               1p.

 

6. Wymień formy nawiązywania umów o pracę:                                                                5p.

a) ………………………………………………………

b) ………………………………………………….,

c) …………………………………………………….

d) ………………………………………………….,

e) …………………………………………………….

 

7. Rodzaje umów  o pracę to:                                                                                               5p.

a) ………………………………………………………………..

b) ………………………………………………….,

c) …………………………………………………….

d) ………………………………………………….,

e) …………………………………………………….

 

8. Prawa człowieka mają charakter:                                                                                        6p.

a)…………………………………………………,

b) ……………………………………………………

c) ………………………………………………...,

d) ……………………………………………………

e) ………………………………………………...,

f) ……………………………………………………

 

9. Dopasuj określenie do generacji:                                                                               3p.

- Generacja I - ……………………………………………………………………………………………..

- Generacja II- …………………………………………………………………………………………….

- Generacja III- ……………………………………………………………………………………………

[prawa podstawowe;      prawa społeczne, gospodarcze i kulturalne;       prawa kolektywne]

10. Podstawowe prawa człowieka to prawo do:                                                                   5p.

………………………………………………………………………………………………

 

 

11. Co to są dane osobowe?                                                                                                 2p.

………………………………………………………………………………………………

 

12. Wymień dokumenty gwarantujące prawa człowieka?                                                     3p.

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

13. Co to jest szowinizm?                                                                                                     2p.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

14. Wydarzenia ze świata.                                                                                                       4p.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

You are here