Biologia Klasa 8 oraz nauczanie indywidualne Karol - w miarę możliwości
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biologia Klasa 8 oraz nauczanie indywidualne Karol - w miarę możliwości

Email Drukuj PDF

1. Temat:  Ochrona gatunkowa –gatunki chronione w Polsce. Gatunki zagrożone wyginięciem.

1.W Polsce ochroną gatunkową obejmuje się gatunki zagrożone wyginięciem lub gatunki rzadkie. Łącznie tą formą ochrony objętych jest ponad 800 gatunków zwierząt, 300 gatunków roślin oraz 300 gatunków grzybów.

2. Czynna ochrona przyrody polega na umieszczaniu danego gatunku zwierząt w miejscach , w których zapewnia się im odpowiednie warunki  rozmnażania i rozwoju.

Przykłady czynnej ochrony przyrody to:

a) tworzenie korytarzy ekologicznych ( przejścia dla zwierząt)

b)budowanie sztucznych gniazd, budek lęgowych,

c) koszenie łąk,

e) hodowanie foki szarej na Helu,

f) odtwarzanie populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej,

g) odtwarzanie populacji rysi,

h) ochrona żółwia błotnego- umieszczanie ich w specjalnych ośrodkach.

i) rozmnażanie zwierząt w ogrodach zoologicznych.

Ważnym sposobem ochrony jest likwidacja gatunków inwazyjnych.

Zadanie domowe

Wymień  10 gatunków roślin objętych ochroną oraz 10 gatunków zwierząt lub ptaków objętych ochroną.

You are here