Biologia Klasa I szkoła branżowa ( po gimnazjum)
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Biologia Klasa I szkoła branżowa ( po gimnazjum)

Email Drukuj PDF

1.Temat: Gatunki ginące i zagrożone- wpływ człowieka , przykłady.

1. W ciągu ostatnich 200 lat tempo wymierania niektórych gatunków bardzo się nasiliło. Wymarcie gatunku oznacza bezpowrotną utratę jego genów i zubożenie różnorodności biologicznej.

2. Istnieje Polska Czerwona Księga, która zawiera nazwy gatunków  , które wymarły całkowicie lub nie występują w naturalnych warunkach.

 

3. Istnieje Ustawa o ochronie przyrody z 2004roku. Ustawie towarzyszą rozporządzenia ministra środowiska, które określają listy gatunków chronionych dziko występujących roślin  oraz dziko występujących zwierząt objętych ochroną.

 

Zadanie domowe

 

Napisz przykłady organizmów  objętych ochroną: drzew, krzewów, ssaków, ptaków, gadów, ryb, pajęczaków, ślimaków.

Podręcznik str. 183

 

Obejrzyj prezentację

http://zs-krepa.pl/images/PROJEKT_UNIJNY/projekt2klasa4.pdf

You are here