Biologia Klasa I szkoła branżowa ( po gimnazjum)
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Biologia Klasa I szkoła branżowa ( po gimnazjum)

Email Drukuj PDF

1.Temat: Ochrona środowiska w Unii Europejskiej- deklaracja, podstawowe akty prawne.

 

 • Zachowanie różnorodności biologicznej leży we wspólnym interesie wszystkich ludzi.
 • Międzynarodowa współpraca ma kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.
 • Zrównoważony rozwój ma zapewnić odpowiedni standard życia współczesnym społeczeństwom oraz korzystanie z zasobów przyrody kolejnym pokoleniom.
 • Idea zrównoważonego rozwoju została upowszechniona po Szczycie Ziemi w 1992 r. w Rio de Janeiro, a jej wdrożenie stało się możliwe dzięki Konwencji o różnorodności biologicznej i Agendzie 21.
 • W krajach Unii Europejskiej z ochroną przyrody związane są przede wszystkim dyrektywy ptasia i siedliskowa, na których podstawie została utworzona sieć obszarów chronionych Natura 2000.
 • Konwencja waszyngtońska (CITES) reguluje handel dzikimi i zagrożonymi wyginięciem gatunkami roślin i zwierząt, ich częściami oraz produktami z nich wytworzonymi.

 

Zadanie domowe

1.Obejrzyj filmiki do tematu na podanych linkach

2.Zapoznaj się z opracowaniem na stronie internetowej

https://epodreczniki.pl/a/miedzynarodowa-wspolpraca-na-rzecz-ochrony-przyrody/DDlP3nBCI

You are here