FLAMASTER
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

FLAMASTER

Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

FLAMASTER

Miko?ajki 2015 - Flamaster

Email Drukuj PDF

?Flamaster w Operze?

Email Drukuj PDF

Miniony tydzie? przynis? uczniom O?rodka wiele kulturalnych wra?e?: spotkanie z ksi??k?, Miko?ajkowy koncert Majki Je?owskiej a na zako?czenie?
4 grudnia, w pi?tkowe popo?udnie dziewczynki z grupy tanecznej ?Flamaster? wraz z kolegami i kole?ankami ze Szko?y Podstawowej nr 1, uczestniczy?y w wycieczce do Teatru Wielkiego w Poznaniu. W od?wi?tnych strojach, wy?mienitych nastrojach, w ogromnej sali pozna?skiej Opery ogl?da?y?my przedstawienie baletowe pt. ?Dziadek do orzechw? Piotra Czajkowskiego, czyli opowie?? wigilijn? w czterech obrazach.

Więcej…

?Flamaster? na Festiwalu

Email Drukuj PDF

Nasz pracowity rok szkolny 2014/2015 dobiega ko?ca. Tegoroczne tournee zako?czyli?my b?yskotliwym wyst?pem na X Festiwalu Dzieci i M?odzie?y ?Nasz ?wiat? w Szamotu?ach, na ktrym zaprezentowali?my popisowy numer w rytmie ABBY ?Mamma Mia?! Publiczno?? by?a zachwycona.

Więcej…

?Flamaster? ta?czy dla Mamy i Taty w O?rodku

Email Drukuj PDF

29 maja 2015 r. z okazji Dnia Mamy i Taty zata?czyli?my dla naszych kochanych Rodzicw oraz go?ci Festynu Rodzinnego dwa nowe ta?ce: polk? p.t. ?U?ciskam Mam?? oraz walczyka p.t. ?Serduszka dwa?. O ile z polk? by?o troch? ?atwiej, gdy? kilka krokw znali?my ju? wcze?niej, o tyle z walczykiem mieli?my naprawd? du?o pracy, poniewa? jest to taniec, wbrew pozorom dosy? trudny.

Więcej…

Email Drukuj PDF

28 maja 2015 roku szkolny zesp? taneczny ?Flamaster? zosta? zaproszony do udzia?u w programie dla Mam, z okazji ich majowego ?wi?ta. ?Taneczna podr??, bo tak? nazw? nosi? koncert przygotowany przez Studio Ta?ca ?Stif? ze Szko?y Podstawowej Nr 1, to w?drwka przez kontynenty i r?ne gatunki ta?ca, tj.: brazylijsk? samb?, kuba?sk? cha-ch?, argenty?skie tango, hiszpa?skie paso doble.

Więcej…

Flamaster na WO?P

Email Drukuj PDF

12 stycznia 2014 r. reprezentowali?my nasz O?rodek na 22 Finale Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy, ktry odby? si? w Hali Widowiskowo - Sportowej w Mi?dzychodzie. Szkolny zesp? taneczny "Flamaster" w nowym sk?adzie: Karolina, Weronika, Ania i Karolinka oraz Karol, Kamil, Adrian i Ahmed zata?czyli taniec miko?ajkowy oraz sk?adank? wsp?czesnych przebojw tanecznych. Podczas koncertu nie zabrak?o rwnie? naszego najlepszego solisty Janusza, ktry swym g?osem wzruszy? tego dnia niejedno serce. To by? nasz pierwszy wyst?p przed tak du?? publiczno?ci?, trema by?a oczywi?cie, ale zata?czyli?my najlepiej jak potrafili?my. No i nasi Rodzice byli z nami... dlatego ta?czyli?my z tak wielkim sercem, "Na Ratunek" innym...

"Flamaster" ta?czy nadal

Email Drukuj PDF

Rok szkolny 2012/2013 by? dla cz?onkw grupy tanecznej bardzo pracowity. Wiele godzin sp?dzili?my na ?mudnych ?wiczeniach, poznawaniu r?nych rodzajw muzyki, kreowaniu nowych strojw, poszukiwaniu funduszy na realizacj? naszych pomys?w i oczywi?cie nieustannym trenowaniu uk?adw tanecznych. Los nam sprzyja?, a w?a?ciwie dobrzy ludzie, dzi?ki ktrym pozyskali?my nowoczesny sprz?t graj?cy i kolorowe stroje. Najwi?ksze podzi?kowania kierujemy jednak w stron? Rady Rodzicw. Uwie?czeniem naszej pracy by?y oczywi?cie wyst?py, najpierw na bezpiecznym szkolnym gruncie podczas Festynu Rodzinnego - ta?czyli?my dla naszych Rodzicw, a nast?pnie 13 czerwca wzi?li?my udzia? w VIII Festiwalu Artystycznym ?Nasz ?wiat? w Szamotu?ach, pod has?em "Warto mie? marzenia". I my tak?e spe?niali?my tam swoje marzenia ta?cz?c sk?adank? wsp?czesnych przebojw tanecznych pt. "Najtrudniejszy pierwszy krok". Faktycznie, ten pierwszy krok by? dla nas trudny ale potem... rozta?czyli?my ca?? sal?, wszyscy bawili si? znakomicie i wed?ug naszych pa? byli?my NAJLEPSI!{gallery}12_13/06_13{/gallery}

Strona 2 z 2

You are here