LOGOPEDIA
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

LOGOPEDIA

?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O?

Email Drukuj PDF

W ramach projektu ?GIMNASTYKA BUZI I J?ZYKA NA WESO?O? w naszej szkole, odbywaj? si? zaj?cia indywidualne i grupowe dla dzieci z zaburzeniami mowy.
Uczniowie w czasie zaj?? usprawniaj? motoryk? narz?dw mowy (j?zyka, warg, policzkw, podniebienia mi?kkiego), wykonuj? ?wiczenia oddechowe, s?uchowe oraz artykulacyjne.

Dzieci s?uchaj? opowiada? logopedycznych iprbuj? wykonywa? poprawnie wszystkie ?wiczenia.

Więcej…

6 marca Europejski Dzie? Logopedy

Email Drukuj PDF

Konkurs logopedyczno-plastyczny

Email Drukuj PDF

Kolejna ods?ona konkursu logopedyczno-plastycznego

dla uczniw klas szko?y podstawowej

pt. ,, Dobre maniery,

czyli o tym, ?e warto mwi?

prosz?, przepraszam, dzi?kuj??

Znalezione obrazy dla zapytania wesoły uczeń

Termin realizacji prac do 31.03.2017 roku.

Serdecznie zapraszamy,

czekaj? s?odkie nagrody!

Ekspozycja prac na prze?omie kwietnia.

Edukacja dzieci z autyzmem

Email Drukuj PDF

Edukacja dzieci z autyzmem, z wykorzystaniem metody wspomaganej komunikacji.

Du?o czytamy i szukamy r?nych metod alternatywnej komunikacji dla najm?odszych, ktrzy maj? trudno?ci w przekazie s?ownym. Natrafi?am w poradniku-logopedycznym.pl, na ciekawy artyku? dotycz?cy edukacji dzieci z autyzmem, do przeczytania ktrego serdecznie zach?cam, wszystkich zainteresowanych tym zagadnieniem.

http://poradnik-logopedyczny.pl/komunikacja-alternatywna/komunikacja-alternatywna/259/edukacja-dzieci.html

Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!

Email Drukuj PDF

Projekt pt.: ?Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!?

W ramach projektu, pragniemy dostarczy? dzieciom energii niezb?dnej do aktywnego sp?dzenia dnia w szkole.

Drugie ?niadanie odgrywa bardzo wa?n? rol? w codziennym jad?ospisie ? to dzi?ki niemu dziecko ma si?? na reszt? dnia w szkole, potrafi skoncentrowa? si? na zaj?ciach i wykonywa? ?wiczenia fizyczne w czasie zaj?? sportowych.

Wiele dzieci jednak zapomina o zabraniu drugiego ?niadania do szko?y i dlatego od wrze?nia, prowadzimy w naszym O?rodku kampani? pt.: ? Drugie ?niadanie zjadamy i si?? do nauki mamy!? Wspomagamy dzieci pysznymi kanapkami i owocami aby mia?y energi? i wigor na zaj?ciach fizycznych i umys?owych.

Serdecznie dzi?kuj? wszystkim pracownikom O?rodka za zaanga?owanie w projekcie ?Drugie ?niadanie?, w minionym p?roczu szkolnym.

Ma?gorzata Buchert

Strona 2 z 4

You are here