Miko?ajkowe zawody sportowe

Drukuj

W dniu 7 grudnia uczniowie naszego O?rodka udali si? do ?s?siadw? na sale sportow?, aby wzi?? udzia? w miko?ajkowych zawodach sportowych. Podzieleni na grupy brali udzia? w przenoszeniu bombki na ?y?eczce, pomagali ?w. Miko?ajowi w przewo?eniu prezentw, zamienili si? na kilka sekund w anio?ki. Zabawa by?a przednia.

Na zako?czenie zawodw uczniw odwiedzi?y Dobre Anio?y w postaci Pani Dyrektor oraz przedstawicieli SU Zespo?u Szk? nr 1 w Mi?dzychodzie. To ju? po raz trzeci pomocnicy ?w. Miko?aja przynie?li dzieciom ?akocie. Bardzo dzi?kujemy za pami?? i trosk? o naszych podopiecznych.

SU Gimnazjum i Szko?y Zawodowej