MAGICZNA CHOINKA - nagrody

Drukuj

Nasi zdolni arty?ci brali udzia? w oglnopolskim konkursie plastycznym organizowanym przez SOSW im. J. Korczaka w Strzelcach Kraje?skich. Dzisiaj pan dyrektor K. Krzy?aniak wr?czy? dzieciom nagrody nades?ane w tym konkursie.

I miejsce w?rd klas gimnazjalnych zaj?? Bartek Hewusz a II miejsce Szymon Bia?asik. W?rd klas przysposabiajacych do pracy I miejsce zaj??a Aneta Rybak. Pozostali otrzymali pami?tkowe dyplomy i drobne upominki za udzia?. S? to: Ania Rymas, Agnieszka Kami?ska, Piotr Pota?, Janusz Konofalski, Damian Helak, Damian Czapli?ski, Rysiu Kachel, Grzegorz Wiesner. GRATULUJEMY