Sportowe Miko?ajki

Drukuj

Dzisiaj po raz kolejny odby?y si? Sportowe Miko?ajki. Dzi?ki uprzejmo?ci naszych s?siadw- Zespo?u Szk? Technicznych, Samorz?d Uczniowski zorganizowa? wspania?? zabaw? - gry, konkurencje sportowe nawi?zuj?ce do Miko?ajek...

Naszym Gospodarzom- M?odzie?y i Pani Dyrektor dzi?kujemy za przekazane s?odko?ci. Prawo dla naszych dzieci za zaanga?owanie i super zabaw?.