Podstawy przedsiębiorczości I,II branż.

Drukuj

25.05.2020 poniedziałek

Temat: Etyka w biznesie.

  1. Etyka to przyjęte przez społeczeństwo normy, które powinny kierować ludzkim postępowaniem.
  2. Za etyczne uznaje się takie postępowanie, które jest zgodne z obowiązującymi w danym społeczeństwie :

a)      regułami moralnymi, opierającymi się na powszechnie akceptowanych wartościach, wynikających z tradycji i kultury

b)      normami prawnymi o charakterze nakazów i zakazów, ustalającymi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie prawa.

3. Etyka w biznesie polega na przestrzeganiu norm postępowania przez przedsiębiorców w relacjach z klientami, pracownikami, wspólnikami, dostawcami i innymi podmiotami, zgodnie z obowiązującym prawem i regułami moralnymi.

4.Mówiąc o etycznych zachowaniach mamy na myśli: uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, takt, poszanowanie godności drugiej osoby.

Zadanie domowe (na ocenę)

Podaj 3 przykłady zachowań (działań) etycznych i 3 przykłady zachowań (działań) nieetycznych.

26.05.2020 wtorek

Temat: Czynniki wpływające na sukces lub niepowodzenie przedsiębiorstwa.

Przeczytaj temat w podręczniku str. 204

  1. Czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.
  2. Czynniki wewnętrzne (wypisz czynniki wewnętrzne: schemat, pod schematem napisz 2-3 zdania opisujące każdy czynnik).
  3. Czynniki zewnętrzne (wypisz czynniki zewnętrzne: schemat, pod schematem napisz 2-3 zdania opisujące każdy czynnik).

Wykonane notatki i zadanie domowe proszę przysłać  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.