?Flamaster? na Festiwalu

Drukuj

Nasz pracowity rok szkolny 2014/2015 dobiega ko?ca. Tegoroczne tournee zako?czyli?my b?yskotliwym wyst?pem na X Festiwalu Dzieci i M?odzie?y ?Nasz ?wiat? w Szamotu?ach, na ktrym zaprezentowali?my popisowy numer w rytmie ABBY ?Mamma Mia?! Publiczno?? by?a zachwycona.

Organizatorzy gratulowali nam energii i wr?czyli super upominki, a nasza pani ?ciska?a i chwali?a. To ju? niestety ostatnie zaj?cia i wyst?py z nasz? kochan?, niezast?pion? i jedyn? Justynk?, bez ktrej b?dzie nam smutno, a pani Dagmara b?dzie wci?? co? gubi?a i zapomina?a. Justynko! Dzi?kujemy Ci za pomoc, opiek?, pilnowanie, uk?adanie, zbieranie naszych rzeczy i za to, ?e zawsze by?a? tam, gdzie Ci? potrzebowali?my. Moc ogromnych buziakw dla Ciebie!!! A my do zobaczenia w nast?pnym roku szkolnym, b?dzie tanecznie?