?Flamaster w Operze?

Drukuj

Miniony tydzie? przynis? uczniom O?rodka wiele kulturalnych wra?e?: spotkanie z ksi??k?, Miko?ajkowy koncert Majki Je?owskiej a na zako?czenie?
4 grudnia, w pi?tkowe popo?udnie dziewczynki z grupy tanecznej ?Flamaster? wraz z kolegami i kole?ankami ze Szko?y Podstawowej nr 1, uczestniczy?y w wycieczce do Teatru Wielkiego w Poznaniu. W od?wi?tnych strojach, wy?mienitych nastrojach, w ogromnej sali pozna?skiej Opery ogl?da?y?my przedstawienie baletowe pt. ?Dziadek do orzechw? Piotra Czajkowskiego, czyli opowie?? wigilijn? w czterech obrazach.

To ba?niowa opowie?? o siedmioletniej Klarze i znalezionej przez ni? figurce dziadka do orzechw, z ktr? to dziewczynka prze?ywa wielk? przygod?. Pi?kna muzyka, cudowne partie taneczne, w wykonaniu bardzo m?odych jak i doros?ych tancerzy, przepi?kne dekoracje no i wra?enia? niezapomniane. Nasze tancerki: Karolinka, Aneta, Ania, Karolina oraz Hania i Agnieszka ? by?y zachwycone. Polecamy wszystkim. ?Nie tylko pod choink??!