Wrzos- 07.10.2015r.

Drukuj

W niezbyt pi?kne, wietrzne, jesienne popo?udnie udali?my si? na poszukiwania wrzosu, le?nej ro?liny, ktra w?a?nie kwitnie. Niestety nie uda?o nam si? znale?? wrzosu, ale za to znale?li?my pi?kne kwiaty, dynie i inne dary jesieni. Przy okazji kolejny raz sprz?tali?my ?wiat- ludzie strasznie ?miec?. Obserwowali?my te? ptaki- ?ab?dzie i czaple siwe oraz bardzo rzadkie czaple bia?e. Daria z kolegami mog?a zaobserwowa? przekrj przez gleb?, o ktrym rozmawiali?my na lekcjach, a Sebastian znalaz? oznakowanie szlakw turystycznych, ktre pozna? na lekcji.