NOWE ENDOMONDO

Drukuj

W zwi?zku z si?? wy?sz?, ktra przerwa?a rywalizacj? dru?ynow? ENDOMONDO, chcieli?my przeprosi? i jednocze?nie zaprosi? do nowej rywalizacji indywidualnej, ale punkty b?dziemy dolicza? do dru?yn, do ktrych nale?eli?cie wcze?niej i na tych samych zasadach. Zak?adajcie konta na Endomondo, biegajcie, spacerujcie- ruch to zdrowie.

ORGANIZATORZY