Konkurs plastyczny

Drukuj

Na prze?omie marca i kwietnia w ramach ?wiatowego Dnia Logopedy, odby? si? konkurs logopedyczno-plastyczny pt.:? Sprawne r?ce- sprawna komunikacja? . W konkursie udzia? wzi??y dzieci z klas podstawowych i gimnazjum. Zabawa polega?a na ilustrowaniu podczas mwienia tekstu wierszykw pani Ewy Ma?gorzaty Skorek, odpowiednimi elementami rysunku. Uczestnicy konkursu samodzielnie rysowali obrazki, tak jak podpowiada?a im wyobra?nia. Trudno by?o wytypowa? zwyci?zcw, wi?c s?odkie nagrody pow?drowa?y do wszystkich uczestnikw {#emotions_dlg.smile}

Bardzo dzi?kuj? Pani Joannie Kunze za pomoc w przeprowadzonym konkursie!

Ma?gorzata Buchert