Przetrwa?e odruchy a powstanie trudno?ci szkolnych

Drukuj

Kolejny ciekawy artyku? poruszaj?cy tematyk? odruchw, prbuj?cy odpowiedzie? na pytanie "Czy przetrwa?e odruchy przyczyniaj? si? do powstania trudno?ci szkolnych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym?.

?ycz? udanej lektury- mo?e kto? znajdzie odpowiedzi na nurtuj?ce go pytania dotycz?ce przetrwa?ych odruchw u dzieci.

do pobrania - pdf - 250Kb