Drukuj

Serdecznie polecam t? niedrog? ksi??eczk?, ktra podpowiada jak mo?na bawi? si? z dzieckiem ju? od urodzenia, tak aby kszta?towa? dobre nawyki komunikacji. Propozycje dotycz? zabaw ju? dla miesi?cznego dziecka i opieraj? si? o artyku?owanie samog?osek.

?wiczenia podzielone s? na kilka kategorii. Po pierwsze takie, ktre mo?na wykonywa? podczas codziennej piel?gnacji. Konkretne samog?oski dopasowane s? do r?nych czynno?ci i tak np. przy masowaniu bawimy si? literk? ?E?, a przy k?pieli ?O?. Nast?pnie do ka?dej samog?oski dopasowanych jest kilka zabaw, z samymi gestami oraz z pomoc? zabawek. Kolejny rozdzia? podpowiada, jak z jednym rekwizytem np. z ba?kami mydlanymi mo?emy ?wiczy? r?ne samog?oski. A chyba najciekawszym i najbardziej pomocnym rozdzia?em, szczeglnie na pocz?tek, s? rozpisane zabawy na ka?dy miesi?c ?ycia dziecka.
Serdecznie polecam.