Technika i bezpieczeństwo w gastronomii (01.04.2020)

Drukuj

KlasaI(8),klasa(IG), Klasa II , Klasa III

 

Zasady organizacji stanowiska pracy.

 

Proszę obejrzeć film

 

Zadanie

Proszę zapisać w zeszycie, jakie czynności powinien wykonać kucharz przed rozpoczęciem pracy.