Zajęcia praktyczne - I8 IG II III - piątek

Drukuj

Piątek  (03,04,2020r)
Klasa I(G), Klasa I(8) , Klasa II, Klasa III

Zajęcia praktyczne

Doskonalenie umiejętności uczenia się na odległość.
Klikamy na
kno.ore.edu.pl
Kształcenie na odległość

Wybieramy
Wyposażenie gastronomii.

(Klikamy)
Wybieramy
Podgląd kursu- po wejściu na platformę, proszę kliknąć ‘’ Zaloguj się jako gość’’
(Klikamy )
Wybieramy
Zaloguj się jako gość

Klikamy


Proszę otworzyć Videocast znajdujący się w

Moduł I Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego, wyposażenie magazynów zakładu gastronomicznego

(Trzeba kliknąć)

Po obejrzeniu i zamknięciu okna Videocast proszę otworzyć plik Treść (jest nad plikiem Videocast).Proszę przeczytać Wprowadzenie , punkt 1.Układ funkcjonalny zakładu gastronomicznego , punkt 3. Dział produkcyjny oraz punkt 4. Dział ekspedycyjny.

 

Zadanie

Odpowiedzi  (sms, email, komunikator-preferowany email)

1. Wymień działy wchodzące w skład zaplecza gastronomicznego.

2.W jakim dziale znajduje się zmywalnia naczyń stołowych?

3.Ile dróg technologicznych przechodzi przez zmywalnię naczyń stołowych.

4.Proszę obejrzeć prezentację multimedialną dla Modułu I