Andrzejki 2014
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Andrzejki 2014

Email Drukuj PDF

W dniu 26 listopada 2014 r. uczniowie gimnazjum i szko?y zawodowej uczestniczyli w zabawie andrzejkowej po??czonej z wyborami Miss i Mister Szko?y? 2014.
By?y to pierwsze i miejmy nadziej? nie ostatnie wybory w naszej Szkole.
Po burzliwych obradach Komisja przyzna?a tytu? Miss Szko?y?2014 Karolinie Spaeth, natomiast Misterem O?rodka?2014 zosta? Bartosz Dominiak. Ca?y rok b?d? oni d?wigali na swych barkach obowi?zki zwi?zane z pe?nieniem funkcji Miss i Mistera Szko?y?2014.
Po zako?czonych wyborach nadszed? czas na hulanki i swawole w czasie zabawy andrzejkowej. Mi?a atmosfera panuj?ca w czasie dyskoteki sprzyja?a wsplnej integracji wszystkich obecnych na sali.
D?ugo b?dziemy wspomina? mile sp?dzony czas?..

Samorz?d Uczniowski Gimnazjum

You are here