Konkurs wiedzy z chemii i fizyki
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Konkurs wiedzy z chemii i fizyki

Email Drukuj PDF

W dniu 11 marca 2015 r. odby? si? konkurs wiedzy z chemii i fizyki. W konkursie wzi??o udzia? 12 uczniw: 2 z kl. II zawodowej, 3 z kl.III gimnazjum, 4 z kl.IIgimnazjum, 3 z kl. I gimnazjum.

Konkurs sk?ada? si? z dwch cz??ci: teoretycznej i praktycznej.

W cz??ci teoretycznej uczniowie musieli wykaza? si? znajomo?ci? wiedzy na temat zjawisk zachodz?cych w przyrodzie, opisem i analiz? w?a?ciwo?ci fizycznych cia?, umiej?tno?ci? rozr?niania poj??: przemiana fizyczna i chemiczna;reakcja egzoenergetyczna i endoenergetyczna; pierwiastek, zwi?zek chemiczny i mieszanina; znajomo?ci? substancji zagra?aj?cych zdrowiu cz?owieka.

W cz??ci praktycznej dokona? pomiaru d?ugo?ci i masy za pomoc? odpowiednich przyrz?dw. Na podstawie pomiarw obliczy? pole powierzchni, obj?to?? oraz r?nic? mas.

Wyniki konkursu:

Dawid Orlik I miejsce
Kamila Neumann II miejsce
Monika Andrzejczak III miejsce
Zwyci?zcom gratulujemy!

Organizator konkursu
mgr Marzena Kawka

Samorz?d Uczniowski Gimnazjum i SZ

You are here