Tydzie? czytania dzieciom - BURMISTRZ
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tydzie? czytania dzieciom - BURMISTRZ

Email Drukuj PDF
Dzieci nie tylko zapozna?y si? tego dnia z kolorowym s?oniem, ale dzielnie wzi??y udzia? w zabawach ruchowych i u?o?y?y ogromnego s?onia na pod?odze. Na zako?czenie otrzyma?y upominki od pana burmistrza - ??te pluszowe gruszki - symbol Mi?dzychodu. 14 czerwca kolejn? z przygd s?onia w kratk? przeczyta? uczniom O?rodka - wicestarosta powiatu mi?dzychodzkiego - pan J?drzej Schubert. Dzieci z uwag? wys?ucha?y opowie?ci o Elmerze, ktry spotka? "nieznajomego", a ktry okaza? sie potem prawdziwym przyjacielem. Bo to przecie? przyjaciele dodaj? nam odwagi i wiary we w?asne si?y. Podczas spotkania dzieci ?wietnie bawi?y si? bior?c udzia? w zabawach muzyczno- ruchowych. Wykona?y te? wsplnie prace plastyczne - maluj?c kolorowe kratki s?onia. Na zako?czenie oczywi?cie wsplne zdj?cie z go?ciem oraz s?odkie upominki od wicestarosty. 15 czerwca nasze dzieci odwiedzi?a pani Ma?gorzata K?osowska - dyrektor Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Mi?dzychodzie, ktra magicznym g?osem przeczyta?a kolejn? cz??? przygd s?onia pt. ?Elmer i motylek?. Razem z uczniami O?rodka, opowie?ci wys?ucha? sam bohater ? Elmer, ktry przyby? do nas prosto z bajkowej krainy. Na zako?czenie spotkania by?y oczywi?cie zabawy, niespodzianki oraz wsplny taniec. Kolejnego dnia odwiedzi?a nas pani Beata Konieczna - zawodowy kurator s?dowy, ktra przeczyta?a naszym uczniom kolejn? przygod? s?onia w kratk?. Tym razem Elmer spotka? R?? - r?ow? s?oniczk?. Po wys?uchaniu historii wszystkie dzieci bawi?y si?, ta?czy?y i wykleja?y naszego bohatera na papierowych talerzykach. Na zako?czenie wszyscy otrzymali s?odko?ci. Ostatni? przygod? s?onia w kratk? przeczyta?a naszym dzieciom mama Oskara - jednego z uczniw, pani Agnieszka Milert. W dzisiejszej przygodzie Elmer pomg? t?czy, dziel?c si? z ni? swoimi kolorami. Zainspirowani pi?knymi barwami wsplnie u?o?yli?my t?cz? i ta?czyli?my z rado?ci?. Ka?dy s?uchacz otrzyma? s?onia Elmera do malowania. Ten ksi??kowy tydzie? by? bardzo kolorowy, pe?en niespodzianek, ciekawych go?ci i przynis? nam wiele refleksji. A to wszystko dzi?ki ? ksi??kom! Czytajcie, s?uchajcie zw?aszcza podczas wakacji. Zabierzcie ksi??ki do plecakw! Do zobaczenia po wakacjach J
13 ? 17 czerwca 2016 r. "Tydzie? czytania dzieciom" z ELMEREM

You are here