Aktor Szymon Bobrowski odwiedzi? nasz? szko??
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Aktor Szymon Bobrowski odwiedzi? nasz? szko??

Email Drukuj PDF
W ?rod?, 15 czerwca 2011 r. do naszego O?rodka przyjecha? znany aktor Szymon Bobrowski, aby spotka? si? z naszymi dzie?mi i przeczyta? im bajk? o "Czerwonym Kapturku". Na spotkanie przy ksi??ce, w zwi?zku z realizowanym przez szko?? programem " Nasza szko?a czyta dzieciom" przybyli tym razem m?odsi uczniowie i jak zwykle bawili si? doskonale. Pan Szymon, jak si? okaza?o bardzo lubi dzieci i umiej?tnie zach?ci? ich do uwa?nego s?uchania bajki. Zdradzi? uczniom, ?e kiedy by? ma?ym ch?opcem lubi? czyta? "Piotrusia Pana" i t? bajk? najmilej wspomina z dzieci?stwa. Otwarto?? i spontaniczno?? aktora sprawi?a, ?e dzieci zadawa?y panu Szymonowi wiele pyta?, na ktre cierpliwie i z humorem odpowiada?. Zabawa z bajk? o Czerwonym Kapturku przynios?a wszystkim uczestnikom wiele rado?ci, poniewa? zaproszony go?? po aktorsku zach?ci? dzieci do na?ladowania postaci Czerwonego Kapturka, Babci, Wilka oraz My?liwego. Dzieci rozszyfrowywa?y rwnie? pomylone tytu?y bajek np. "S?o? Tr?bali?ski", "?pi?cy Kapturek" "Szewczyk Dratewczyk" czy "Ksi??niczka w butach", znakomicie poradzi?y sobie podaj?c prawid?owe nazwy. Spotkanie wyzwoli?o u dzieci tyle pozytywnej energii, ?e nie zabrak?o spontanicznych dowodw dzieci?cej wdzi?czno?ci. W mi?ej i serdecznej atmosferze na koniec spotkania zrobiono jeszcze pami?tkowe zdj?cia. Pan Szymon Bobrowski obieca? dzieciom, ?e nie tylko zach?ci innych aktorw do odwiedzania O?rodka, ale odwiedzi szko?? jeszcze raz.
Organizatorkami spotkania by?y : M.Molik, D.Wi?niewska i K.Wittchen.
You are here