e-p.TOMEK
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

e-p.TOMEK

KLASA zawodowa III

Email Drukuj PDF

Zadania 21.04.2020r.

Zawodowa

KL. III

26 Temat: Gwarancje ochrony praw człowieka w RP. (s. 138- 142)

Odpowiedz na pytania w zeszycie.

 1. Co jest podstawą ochrony praw człowieka w Polsce?
 2. Wymień instytucje gwarantujące w Polsce prawa człowieka.
 3. Wydarzenia ze świata- POZYTYWNE

 

ZAW II

Email Drukuj PDF

Zawodowa KL. II  20.04.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

23 Siły polityczne w Polsce w latach 1944- 1956.   (s. 103-108)

 1. Czym była Rada Jedności Narodowej i kto wchodził w jej skład?
 2. Wyjaśnij skrót:

a)     PKWN- …………………………………………………………….

 1. Wyjaśnij dlaczego Rząd Tymczasowy Rzeczypospolitej Polskiej mógł liczyć na uznanie międzynarodowe?
 2. Kto uznał powołany przez Bolesława Bieruta Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej?
 3. Podaj nazwisko twórcy Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

 

KLASA I ZAWODOWA po gim

Email Drukuj PDF

Kl. I zawodowa (po gimnazjum)

Historia 20.04.2020r.

Zapisz temat i odpowiedz na pytania.

24 Walki na terenach pozaeuropejskich. (s. 139- 142)

 1. Kiedy Włosi rozpoczęli działania zbrojne w Afryce i jakie tereny zdobyli?
 2. Dlaczego Mussolini musiał prosić o pomoc Hitlera?
 3. Kto dowodził Afrika Korps?
 4. Jakiego miasta w Afryce broniła Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich?
 5. Jaka bitwa była przełomowa w walkach w Afryce?
 6. Kto spotkał się w Casablance i jakie decyzje tam podjęto?

 

 

GEOGRAFIA 21.04.2020r.

26 Sprawdzenie wiadomości- zróżnicowanie gospodarcze świata.

Uzupełnij samodzielnie i odeślij- najlepiej w Word.

1. Wymień mierniki poziomu rozwoju społeczno- gospodarczego.                                                                      a) ………………………………………………..,     b)……………………………………………………..

 

2. Podkreśl elementy wskaźnika rozwoju społecznego HDI:

- zdrowotny,        finansowy,        edukacyjny,       ekonomiczny,       ekologiczny,        gospodarczy

 

3. Wymień organizacje międzynarodowe zajmujące się pomocą finansową dla krajów biedniejszych i

pomocą humanitarną.

a) …………………………………….,          b)……………………………………….

c) ……………………………………….., d)……………………………………………………………

 

4. Do poszczególnych grup podaj rośliny, których na świecie, uprawia się najwięcej.

a) zboża: …………………………………………….,

b) rośliny bulwiaste: …………………………………..

c) rośliny cukrodajne: ………………………………,

d) rośliny oleiste: ………………………………………

e) rośliny włókniste: …………………………………,

f) używki: ……………………………………………

 

5. Dopasuj rośliny z ramki do grupy:

a) rośliny żywieniowe:……………………………………………………………………………..

b) rośliny pastewne: ……………………………………………………………………………….

c) rośliny przemysłowe: …………………………………………………………………………..

zboża, owoce, buraki cukrowe, bawełna, rzepak, tytoń, warzywa, rośliny bulwiaste, buraki pastewne, koniczyna

 

 1. Wymień najważniejsze produkty pochodzenia zwierzęcego: …………………………………………………………………………………………………..

7. Wyjaśnij różnicę między głodem ilościowym, a głodem jakościowym.

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

8. Dokończ zdanie:   Przekształcanie obszarów wiejskich polega na zmniejszeniu funkcji rolniczej na rzecz   ………………………………………………………………………………………………… .

 

9. Podkreśl funkcje lasu:              produkuje tlen, produkuje dwutlenek węgla, reguluje stosunki wodne,      korzystnie wpływa na zdrowie człowieka, dostarcza żelazo,

 

10.Wybierz poprawną odpowiedź: Marikultura to:

a) uprawa morza,      b) uprawa jeziora,      c) uprawa pola

 

11.Wymień grupy na jakie dzielimy źródła energii i podaj przykłady:

a) …………………………………………………………………………………………………….

b) ……………………………………………………………………………………………………..

 

12. Wymień rodzaje elektrowni: ……………………………………………………………………………….

 

13. Kogo zaliczamy do grupy czynnej zawodowo? ……………………………………………………………

 

14. Wymień sposoby przesyłania- przekazywania informacji. ………………………………………………...

 

15. Podkreśl gałęzie należące do przemysłu wysokich technologii:   przemysł elektroniczny, wydobywczy, elektrotechniczny i precyzyjny, włókienniczy, lotniczy i rakietowy, zbrojeniowy, chemiczny

 

16. Co to jest turystyka?      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

17. Co to jest transport? ……………………………………………………………………………………….

 

18. Co to jest łączność? ………………………………………………………………………………………..

 

19. Łączność i transport to część usług komunikacyjnych, czy usług budowlanych?

……………………………………………………………………………………………………………

 

20. Uzupełnij schemat:

 

TRANSPORT

  

 

TRANSPORT                                                                TRANSPORT                              TRANSPORT

……………………….                                       ……………………………            …………………..          ….…………………………..                                   …………………………..

……………………….                                                                                                ……………………………

…………………………

21. Co to jest globalizacja?   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

22.Wymień najważniejsze cechy państwa?

a) ………………………………., b) ………………………………………, c) ……………………

 

23.Wymień płaszczyzny, na których może odbywać się integracja?

a) ………………………………, b) ………………………………………., c) ……………………

 

KL VII

Email Drukuj PDF

Zadania 21-22.04.2020r.

HISTORIA Kl. VII

Zapisz temat i odpowiedz na pytania. Wykonaj ćwiczenia.

50.  Walka o granicę wschodnią.      21.04.2020r.- wtorek, 22.04.2020r.- środa

wtorek

1. Koncepcje granicy wschodniej. s. 222-223

Wymień i opisz dwie koncepcje wschodniej granicy.

Podaj nazwiska twórców tych koncepcji.

2. Konflikt polsko- ukraiński. s. 223

Jakie wojska polskie walczyły na Ukrainie?

3. Wyprawa kijowska.  s. 224

Odpowiedz:

Z kim wojska polskie walczyły na wschodzie?

Z kim połączył siły Piłsudski?

środa

4. Ofensywa bolszewików.   s. 225

Podaj nazwiska polityków, którzy stanęli na czele:

Rady Obrony Państwa- ………………………………………

Rządu Obrony Narodowej- …………………………………..

5. Bitwa warszawska.   s. 225-226

Kiedy rozpoczęła się i zakończyła Bitwa Warszawska i jaki był efekt-wynik bitwy?

6. Pokój ryski.    s. 226-227

Gdzie i kiedy podpisano pokój z bolszewikami, jakie były jego postanowienia?

Ćwiczenia  1/100, 3/100, chętni 4/101

GEOGRAFIA

KL. VII

Zapisz temat i odpowiedz na pytania. Wykonaj ćwiczenia.

53 Ochrona przeciwpowodziowa. (s. 170-174)   21.04.2020r.-wtorek

 1. Co to jest powódź?     s. 170
 2. Jakie są przyczyny powodzi?   s. 170
 3. Jakie są przyczyny powodzi opadowych i kiedy najczęściej występują? s.170
 4. Na podstawie mapy- s. 170 wymień miasta zagrożone powodzią.

Zeszyt ćwiczeń 1/104, 2/104

 

22.04.2020r.- środa

5. Wymień skutki powodzi.    s. 171

6. Odszukaj w Internecie i podaj lata, w których miały miejsce powodzie w Polsce.

7. Na czym polegają działania mające przeciwdziałać powodziom?

8. Korzystając z Internetu lub mapy wymień kilka zbiorników retencyjnych w Polsce. (podaj nazwę zbiornika i rzeki)

 

KLASA VI

Email Drukuj PDF

Zadania 20.04.2020r., 23.04.2020r.

HISTORIA

41 Kultura polskiego oświecenia.             20.04.2020r.

Wykorzystaj Internet jako źródło i odpowiedz.

 1. Wymień polskich twórców  oświecenia.
 2. Kto był inicjatorem powstania pierwszego teatru w Polsce i kiedy on powstał?
 3. Kiedy powołano Komisję Edukacji Narodowej?

 

42 Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja.            23.04.2020r.

Wykorzystaj Internet jako źródło i odpowiedz.

 1. Kiedy obradował Sejm Wielki?
 2. Jakie reformy przeprowadził Sejm Wielki?
 3. Kiedy uchwalono Konstytucje 3 Maja?
 4. Kto i kiedy dokonał drugiego rozbioru Polski?

 

GEOGRAFIA

KL. VI.

19.  Przemysł i usługi we Francji. (s. 107- 113)                    20.04.2020r.

Przepisz i uzupełnij. Wykorzystaj Internet jako źródło.

 1. Czym zajmuje się przemysł?
 2. Wymień czynniki dzięki, którym rozwinął się przemysł we Francji.
 3. Podaj przykłady znanych firm francuskich i wymień co produkują.

 

KL V

Email Drukuj PDF

Zadania 20.04.2020r., 23.04.2020r.

 

Kl. V Historia

20.04.2020r.

Zapisz temat i notatkę, odpowiedz na pytania.

45 Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego. (s.175- 178)

 1. Kryzys państwa.

a)     Kto został królem Polski po śmierci Bolesława Chrobrego? (s. 175)

b)    Jakie państw zaatakowały Polskę?

c)     Kto przejął władzę w Polsce?

 1. Polska po śmierci Mieszka II. (s. 175)

a)     Kto był następcą Mieszka II?

b)    Jakie dzielnice odłączyły się od Polski?

c)     Jaki był wynik najazdu Czechów w 1038 roku?

 1. Odbudowa państwa polskiego.

a)     Jakie miasto stało się siedzibą księcia?

b)    Co udało się naprawić Kazimierzowi Odnowicielowi, a czego nie zdołał naprawić?

 1. Bolesław Śmiały.

Kiedy Bolesław Śmiały koronował się na króla?

 

 

 

 

 

Kl. V Historia

23.04.2020r.

Zapisz temat i notatkę, odpowiedz na pytania.

46 Temat: Rządy Bolesława Krzywoustego. (s.179- 182)

 1. Uzupełnij zdania: (s. 179-180)

Po ucieczce Bolesława Śmiałego rządy objął jego brat…………………………………………………………. . Bardzo silną pozycję zyskał palatyn- ……………………… . Przeciwstawili się mu bracia …………………………… i …………………………………… .

Po śmierci Władysława Hermana jego synowie walczyli o władzę nad całym krajem. Zwycięsko z walki wyszedł ………………………., który pokonał Zbigniewa i pomagającego mu cesarza Henryka V. Nowy władca przyłączył do swojego państwa ……………………. ………………..i ………………………………………… .

 1. Testament Bolesława Krzywoustego. (s. 181)

Kiedy testament wszedł w życie?

Jakie były jego założenia?

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1/97, 2/97, 4/98

 

 

GEOGRAFIA

KL. V 20.04.2020r.

21. Przez lądy i morza.    (s. 86-90)

Zapisz temat i notatkę, odpowiedz na pytania.

 1. Ziemia i jej model- globus- przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania (s. 86)

a)     Kiedy powstała Ziemia?

b)    Co to jest os ziemska?

 1. Wyjaśnij pojęcia:

a)     południki- ………………………………………………………..

b)    równoleżniki- …………………………………………………….

 1. Kontynenty.

Wymień kontynenty na Ziemi.

 1. Oceany.

Wymień oceany na Ziemi.

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 1, 2/52; 3, 4/53

 

 

KL IV

Email Drukuj PDF

Zadania 23.04.2020r.

Historia  Kl. IV

Przepisz do zeszytu i udziel odpowiedzi:

24. Maria Skłodowska- Curie- polska nablistka. (s. 103- 107)

Pytanie 1. Przeczytaj informacje o Marii Skłodowskiej i odpowiedz na pytania.

a)     Kiedy i gdzie się urodziła- ………………………………………………..

b)    W jakich dziedzinach była najlepsza- …………………………………….

c)     Gdzie rozpoczęła studia- ………………………………………………….

Pytanie 2. Jakie pierwiastki odkryła Maria Skłodowska- Curie ze swoim mężem?   ………………………………………………………………………….

Pytanie 3. W jakich dziedzinach Maria Skłodowska- Curie została laureatką nagrody Nobla?

Pytanie 4. Podaj nazwiska polskich noblistów. (ostatniego, z ubiegłego roku, musisz poszukać w Internecie)

 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń-1/63, 3/64

 

 

 

klasa I Branżowa

Email Drukuj PDF

Zadania 20 kwietnia 2020r.

Kl. I branżowa Historia

Zapisz temat i odpowiedz na pytania.

23 Państwo polsko- litewskie.  (s. 166- 173)

 1. Opisz stosunki państwa polsko- litewskiego z sąsiadami:

a)     Rosja- ………………………………………………………..

b)    Prusy Książęce- ……………………………………………..

c)     Austria- ……………………………………………………….

 1. Na czym polegała gospodarka folwarczno- pańszczyźniana?
 2. Wymień najważniejsze cechy demokracji szlacheckiej.

 

 

KLASA VIII

Email Drukuj PDF

Zadania 21.04.2020r., 22.04.2020r.

Kl. VIII

Historia 21.04.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

48 Rozpad bloku wschodniego s. 220- 221

 1. Kryzys w ZSRS.

Wymień problemy Związku Radzieckiego.

W jaki sposób USA starały się walczyć z ZSRS?

 1. Próby reform w ZSRS.    s. 221-222

Wymień I sekretarzy ZSRS i napisz, który z nich zapoczątkował reformy.

 1. Jesień Ludów.  s. 222- 223

Na czym polegał proces nazwany Jesienią Ludów?

Ćwiczenia 1/96, 4/97

 

Historia 22.04.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

49 Początek III Rzeczypospolitej.         s. 212- 217

 1. Okrągły stół. s. 226-227

Napisz kto brał udział, kiedy i gdzie się odbywał.

Jakie decyzje podjęto podczas obrad?

 1. Wybory czerwcowe. s. 227-228

Kiedy odbyły się pierwsze demokratyczne wybory?

Kto został prezydentem, a kto premierem?

Ćwiczenia 1/98, 5/99

GEOGRAFIA

KL. VIII  21.04.2020r.- wtorek

25 Powtórzenie wiadomości.

Korzystając z podręcznika (tekst i mapy) poćwicz- Odczytaj z mapy:

a) Najwyższy szczyt

Ameryki Północnej- ……………………………………………………………………………………………

Ameryki Południowej- …………………………………………………………………………………………

 

b) Pasma górskie w

Ameryki Południowej-.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ameryki Północnej- ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

c) Rzeki

Ameryki Północnej- ……………………………………………………………………………………………

Ameryki Południowej- …………………………………………………………………………………………

 

d) Stolice:

USA-…………………………., Brazylii- ………….…………………, Kanady-………………………….

Peru- ……………………………., Argentyny- …………………….., Wenezueli-…………………………..

 

e) Surowce mineralne Kanady

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

f) Rośliny uprawiane w Ameryce Południowej

………………………………………………………………………………………………………………….

 

g) Miasta USA położone nad Atlantykiem

………………………………………………………………………………………………………………….

 

h) Jeziora Ameryk- ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

Napisz skąd pochodzi ludność Ameryk: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Wymień zwierzęta żyjące w Amerykach: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dokończ zdanie: Zielone płuca Ziemi to ………………………………………………………………..

 

 

KL VIII     Wiedza o społeczeństwie.  20.04.2020r. ,  22.04.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

46 Polska w Unii Europejskiej.        20.04.2020r.- poniedziałek

 1. Fundusze unijne.    (s.181)

Skąd środki, które można pozyskać w formie dotacji?

Jaki jest cel korzystania z funduszy unijnych?

Do czego wykorzystywane są dotacje w Polsce?

 1. Rynek wewnętrzny.   (s. 182)

Co może być przemieszczane- wolny przepływ- między członkami UE?

Co to jest strefa Schengen?

47. Problemy współczesnego świata. (pierwsza część)       22.04.2020r.- środa

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

1. Podział na kraje bogate i biedne.(s. 184)

Napisz w jaki sposób dzielono państwa na świecie po II wojnie światowej.

Co charakteryzuje państwa rozwinięte?

Jakie państwa należą do G7?

Wydarzenia ze świata.

Karol indywidualne

Email Drukuj PDF

alt

Zadania 21.04.2020r., 22.04.2020r.

Kl. VIII

Historia 21.04.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

48 Rozpad bloku wschodniego s. 220- 221

 1. Kryzys w ZSRS.

Wymień problemy Związku Radzieckiego.

W jaki sposób USA starały się walczyć z ZSRS?

 1. Próby reform w ZSRS.    s. 221-222

Wymień I sekretarzy ZSRS i napisz, który z nich zapoczątkował reformy.

 1. Jesień Ludów.  s. 222- 223

Na czym polegał proces nazwany Jesienią Ludów?

Ćwiczenia 1/96, 4/97

 

Historia 22.04.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

49 Początek III Rzeczypospolitej.         s. 212- 217

 1. Okrągły stół. s. 226-227

Napisz kto brał udział, kiedy i gdzie się odbywał.

Jakie decyzje podjęto podczas obrad?

 1. Wybory czerwcowe. s. 227-228

Kiedy odbyły się pierwsze demokratyczne wybory?

Kto został prezydentem, a kto premierem?

Ćwiczenia 1/98, 5/99

GEOGRAFIA

KL. VIII  21.04.2020r.- wtorek

25 Powtórzenie wiadomości.

Korzystając z podręcznika (tekst i mapy) poćwicz- Odczytaj z mapy:

a) Najwyższy szczyt

Ameryki Północnej- ……………………………………………………………………………………………

Ameryki Południowej- …………………………………………………………………………………………

 

b) Pasma górskie w

Ameryki Południowej-.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Ameryki Północnej- ……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

c) Rzeki

Ameryki Północnej- ……………………………………………………………………………………………

Ameryki Południowej- …………………………………………………………………………………………

 

d) Stolice:

USA-…………………………., Brazylii- ………….…………………, Kanady-………………………….

Peru- ……………………………., Argentyny- …………………….., Wenezueli-…………………………..

 

e) Surowce mineralne Kanady

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

f) Rośliny uprawiane w Ameryce Południowej

………………………………………………………………………………………………………………….

 

g) Miasta USA położone nad Atlantykiem

………………………………………………………………………………………………………………….

 

h) Jeziora Ameryk- ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

 

Napisz skąd pochodzi ludność Ameryk: …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Wymień zwierzęta żyjące w Amerykach: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

 

Dokończ zdanie: Zielone płuca Ziemi to ………………………………………………………………..

 

 

KL VIII     Wiedza o społeczeństwie.  20.04.2020r. ,  22.04.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

46 Polska w Unii Europejskiej.        20.04.2020r.- poniedziałek

 1. Fundusze unijne.    (s.181)

Skąd środki, które można pozyskać w formie dotacji?

Jaki jest cel korzystania z funduszy unijnych?

Do czego wykorzystywane są dotacje w Polsce?

 1. Rynek wewnętrzny.   (s. 182)

Co może być przemieszczane- wolny przepływ- między członkami UE?

Co to jest strefa Schengen?

47. Problemy współczesnego świata. (pierwsza część)       22.04.2020r.- środa

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

1. Podział na kraje bogate i biedne.(s. 184)

Napisz w jaki sposób dzielono państwa na świecie po II wojnie światowej.

Co charakteryzuje państwa rozwinięte?

Jakie państwa należą do G7?

Wydarzenia ze świata.

You are here