BHP
 

Witryna Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

BHP

Pierwsza pomoc

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/teksty/bhp/pierwsza_pomoc.pdf


Instrukcja bezpiecze?stwa po?arowego

Email Drukuj PDF
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/teksty/bhp/ppoz_instrukcja.pdf


WYCIECZKA - dokumenty

Email Drukuj PDF

DOKUMENTACJA WYCIECZKI

(Nale?y dostarczy? do zatwierdzenia max.3dni przed rozpocz?ciem wycieczki)

 1. Karta wycieczki zatwierdzona przez dyrektora szko?y (kopia pozostaje w szkole). Nale?y bardzo dok?adnie opracowa? program wycieczki: trasa, zwiedzane obiekty, przystanki. Program powinien by? dostosowany do wieku i zainteresowa? uczestnikw.
 2. Lista uczestnikw wycieczki (kopia pozostaje w szkole).
 3. Pisemne zgody rodzicw lub prawnych opiekunw na udzia? dzieci w wycieczce.(Do wgl?du)
 4. Regulamin wycieczki ( Dostosowa? do rodzaju wycieczki z uwzgl?dnieniem przepisw BHP-zapozna? uczestnikw-symboliczne podpisy, mo?na te? rodzicw lub opiekunw prawnych, kopia pozostaje w szkole)
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe po zako?czeniu wycieczki. Rozliczenie finansowe nale?y przedstawi? na najbli?szym spotkaniu z rodzicami.. Po zako?czonej wycieczce nale?y dokona? jej podsumowania z uczestnikami ( np. gazetka, kronika, wr?czenie dyplomw uczestnictwa, wymiana wra?e? itp.)

Do pobrania pliki MsWORD oraz PDF .
Edocs - Debug mode on
The document path is: https://soszw-miedzychod.netmark.pl/teksty/bhp/dokumentacja_wycieczki.pdf


You are here