Błąd
  • JFolder::files: Ścieżka nie prowadzi do katalogu:
Uwaga
  • There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files.

środa, 24 kwietnia 2013 10:37 Joanna Kunze
Drukuj

Uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum pod opieka p. A. Krzy?a?skiej, p.M.Skrzypczak, p.M.Kawki, p.E.Kalinowskiej, p.J.Kunze i p.T.Molika wybrali si? piesz? wycieczk? do oczyszczalni ?ciekw niedaleko Muchocina. Po terenie oczyszczalni oprowadza? nas pan L. Kwieci?ski. Dowiedzieli?my si? wielu ciekawych informacji, mogli?my wszystko dok?adnie obejrze?. Zobaczyli?my, jak trudny i d?ugotrwa?y jest proces oczyszczania wody. Zrobili?my wiele zdj??. Wycieczka zorganizowana zosta?a w zwi?zku ze zbli?aj?cym si? Dniem Ziemi.{gallery}12_13/04_19{/gallery}