Technika i bezpieczeństwo w gastronomii Kl I,II,III 22.04.2020

Drukuj

Charakterystyka środków ochrony indywidualnej pracowników gastronomii.

Produkcja żywności w zakładzie gastronomicznym i konieczność zapewnienia jej odpowiednich warunków sanitarnych i higieny wymaga stosowania odpowiedniego stroju roboczego.

Proszę wyjaśnić

Co oznacza termin środki ochrony indywidualnej? (w zeszycie)