Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze klasa I,II,III 24.04.2020

Drukuj

Proszę narysować żółte żonkile.

Proszę obejrzeć film na You tube

Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943 I FILM EDUKACYJNY.