Karol indywidualne 11-15.05.20r.

Drukuj

Zadania 12.05.2020r., 13.05.2020r.

Kl. VIII

Historia 12.05.2020r.  wtorek

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

53 Europa po rozpadzie ZSRS. -druga część (s.236- 239)

 1. Wojna w Czeczenii.

Jakie były przyczyny I wojny w Czeczenii i kiedy się rozpoczęła?

Jakie były przyczyny II wojny czeczeńskiej?

Podaj lata w jakich się odbywała i jakie były efekty?

 1. Wojna w Jugosławii.

Jakie były przyczyny konfliktu w Jugosławii?

Kiedy rozpoczęła się i zakończyła wojna oraz jakie były porozumienia w Dayton?

Jakie państwa powstały po rozpadzie Jugosławii?

Ćwiczenia 1/104; 5/105

 

Historia 13.05.2020r.  środa

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

53 a Terroryzm czeczeński. s. 240- 241

 1. Wymień ataki terrorystów czeczeńskich.
 2. Wypisz żądania jakie mieli terroryści czeczeńscy.

Ćwiczenia 1, 2/106

 

 

 

GEOGRAFIA

KL. VIII  12.05.2020r.- wtorek

27 Środowisko przyrodnicze Australii. (s. 154- 161)

 1. Wymień państwa Australii i stolice.
 2. Co to są endemity? Wymień przykładowe endemity Australii (rośliny i zwierzęta).
 3. Wymień strefy klimatyczne w Australii.
 4. Co to jest Oceania? Jak powstają wyspy tworzące Oceanię?

Ćwiczenia 1, 2, 3/71

 

 

KL VIII     Wiedza o społeczeństwie.  11.05.2020r. ,  13.05.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

52.  Czym są prawa człowieka.       11.05.2020r.- poniedziałek

1. Co to są prawa człowieka?

2. Wymień dokumenty, które wprowadzały prawa człowieka.

3. Co jest uznawane za źródło praw człowieka?

 

52a. Czym są prawa człowieka.       13.05.2020r.- środa

 1. Jakie są funkcje praw człowieka?
 2. Wymień cechy praw człowieka.
 3. Na jakie kategorie podzielono prawa człowieka?