klasa I branżowa 11- 15.05.20r.

Drukuj

Zadania 11 maja 2020r.

Kl. I branżowa Historia

Zapisz temat i odpowiedz na pytania.

26 Rzeczpospolita Obojga Narodów w XVII w..  (s.188- 193)

  1. Wymień państwa, z którymi Polska toczyła wojny w XVII w.?
  2. Czym była husaria? Wymień elementy wyposażenia husarza.
  3. Jakie były przyczyny wojen toczonych w XVII w.? (podaj przyczyny dla każdego państwa z pytania 1)
  4. Kiedy miał miejsce potop szwedzki i jak się zakończył?
  5. Wymień najważniejsze bitwy wojen Rzeczypospolitej w XVII w..