klasa II zawodowa 11-15.05.20r.

Drukuj

Zawodowa KL. II  01.05.2020r.

Przepisz do zeszytu i odpowiedz.

26 Kryzysy ideologiczne, polityczne i społeczne w powojennej Polsce.   (s. 123-132)

  1. Wymień kryzysy społeczno- polityczne w Polsce. (rok i miejsce + przyczyna)
  2. Na czym polegała odwilż październikowa w roku 1956?
  3. Co umożliwiło wzrost gospodarczy w Polsce?
  4. Wyjaśnij skrót KOR.